FNP koestert in verkiezingsprogramma kleinschaligheid en een eigen Friese aanpak: geen windmolens, Lelylijn of massale woningbouw

Geen windmolens, Lelylijn of massale woningbouw, maar kleinschalige nieuwbouw in alle dorpen en een jongerengedeputeerde: FNP’ers mogen zich buigen over het verkiezingsprogramma van hun partij.

Sijbe Knol, fractievoorzitter FNP in Provinciale Staten en beoogd lijsttrekker voor de Statenverkiezingen.

Sijbe Knol, fractievoorzitter FNP in Provinciale Staten en beoogd lijsttrekker voor de Statenverkiezingen. Foto: FNP

‘Sa dogge wy dat hjir’, heet het concept-programma van de FNP voor de Statenverkiezingen van maart volgend jaar, dat zaterdag openbaar werd gemaakt. ,,Krigest langeroan it idee dat de Rânestêd bepaalt hoe’t wy dwaan en tinke moatte”, licht hoofdbestuurslid Jan Arendz toe. ,,Mar wy ha yn Fryslân in heech nivo fan wolwêzen berikt troch de saken op ús eigen manier te dwaan en dat koesterje wy.”

Nieuws

menu