FNP versus D66: Sijbe Knol (FNP) en Danny van der Weijde (D66) over stikstofwoede en bestuurlijk lef

Hoe richten we in Fryslân de open ruimte in, hoe raken we uit de stikstofimpasse en waarom zijn zoveel kiezers het vertrouwen in de politiek kwijt? Lijsttrekkers Sijbe Knol (FNP) en Danny van der Weijde-Hoogstad (D66) kruisen de degens in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.

Lijsttrekkers Danny van der Weijde-Hoogstad (D66, links) en Sijbe Knol (FNP) in Grou. Linksvoor het beeld 'De kûper' op het Halbertsmaplein.

Lijsttrekkers Danny van der Weijde-Hoogstad (D66, links) en Sijbe Knol (FNP) in Grou. Linksvoor het beeld 'De kûper' op het Halbertsmaplein. Foto: Marchje Andringa

,,Der is echt wat oan ’e hân yn ’e mienskip”, zal FNP-voorman Sijbe Knol tijdens het gesprek in een Grouster eethuis meermalen op tafel leggen. ,,De geast is út de flesse en dy moat der wer yn. Dat is echt myn grutste soarch.” Hij doelt op het schijnbaar groeiende anti-overheidssentiment onder steeds meer mensen, met de antivaxx-beweging en de stikstofprotesten als meest in het oog springende uitingen.

Nieuws

menu