FUMO: boeren hebben meer oog voor de zorg voor weidevogels, bewustzijn is volgens Utfieringstsjinst recent nog verder vergroot

Meer boeren houden volgens de De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) rekening met de weidevogels. Boetes bij overtreders zijn nog niet uitgedeeld.

Nazorgers op zoek naar nesten van weidevogels.

Nazorgers op zoek naar nesten van weidevogels. Foto: Marchje Andringa

Volgens Ivo Muller, toezichthouder Wet natuurbescherming bij de FUMO, is handhaven heel lastig. ,,We krijgen soms van vogelwachters door dat het bij een bepaalde boer niet goed gaat met de zorgplicht. Maar meer gegevens krijgen we vaak niet omdat nazorgers willen voorkomen dat de verstandhouding met de boer verstoord raakt.”

Nieuws

menu