Facelift voor (waarschijnlijk) Roodbaard-ontwerp van parktuin Huize Olterterp

It Fryske Gea restaureert de parktuin voor het eigen kantoor in Olterterp zo veel mogelijk volgens het oorspronkelijke ontwerp in Engelse landschapsstijl van – vermoedelijk – Lucas Pieters Roodbaard.

Stefien Smeding en Michel Krol in de parktuin van It Fryske Gea in Olterterp. Een aantal van de bomen op de foto wordt omgehakt en vervangen.

Stefien Smeding en Michel Krol in de parktuin van It Fryske Gea in Olterterp. Een aantal van de bomen op de foto wordt omgehakt en vervangen. Foto: Jilmer Postma

De natuurvereniging wil de cultuurhistorische waarde van het landschap meer onder de aandacht brengen. De natuur is deze dinsdag in volmaakte winterrust. Het is windstil en een paar graden boven nul, de motregen is niet meer dan een zijden nevelsluier, de bomen staan in hun talloze tinten grijs geduldig te wachten op het voorjaar. Je hoeft op een dag als vandaag niet per se van de winter te houden om met plezier door de parktuin van Huize Olterterp te struinen met Michel Krol en Stefien Smeding.

Nieuws

menu