'Fear yn 'e broek' voor kenniscentrum dat schoolkinderen al op jonge leeftijd in aanraking laat komen met de Friese taal

Het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) heeft de Fear yn ‘e Broek van de Ried fan de Fryske Beweging gekregen. De erkenningsprijs wordt uitgereikt aan mensen of instellingen die zich verdienstelijk maken voor de Friese taal en cultuur.

De Fear yn ‘e Broek.

De Fear yn ‘e Broek. Foto: Jehannes Elzinga

De nieuwe voorzitter van de Ried fan de Fryske Beweging Reinder Reitsma reikt ‘De Fear’, die bestaat een handmatig ingekleurd kunstwerk van beeldend kunstenaar Fedde Hoekstra en een oorkonde, woensdagochtend uit aan SFBO-directeur Sytske de Boer. Dat gebeurt op kinderopvang It Bernetreintsje in Heerenveen, een succesvol voorbeeld van hoe jonge kinderen in het Fries worden opgevangen.

Nieuws

menu