Felicitaties vanuit de hoogwerker voor zeventig jaar getrouwd stel

Het zeventigjarig huwelijksfeest van Oebele en Jantsje Kooistra (beiden 94) zal weinigen zijn ontgaan. Het plein werd, tegenover hun appartement op de vijfde van woonzorgcentrum Erasmus in Aldlân, rijkelijk versierd en het gebrom van de hoogwerker was tot in de verte te horen.

Kleinkinderen Janny en Ytsje vieren het huwelijksfeest van pake en beppe Oebele en Jantsje Kooistra mee vanuit de hoogwerker.

Kleinkinderen Janny en Ytsje vieren het huwelijksfeest van pake en beppe Oebele en Jantsje Kooistra mee vanuit de hoogwerker. Foto: HogeNoorden/Jacob van Essen

De vlaggen, spandoeken en hoogwerker waren een idee van hun kleinzoon Oebele Walstra. ,,Ik wie ris by myn maat Douwe Anema en seach dat hy in heechwurker hie en tocht, dy kinne wy moai brûke foar it houliksfeest”, zegt Walstra. ,,Sa kinne wy harren ek noch efkes sjen en lokwinskje.”

Een bezoekje op gepaste afstand binnen was alleen voor de drie kinderen van het jubilerende paar weggelegd. De hoogwerker was voor de schoonzoons- en dochter en de vijf kleinkinderen, en stopte voor het raam van het appartement. ,,Se fûnen it wol leuk”, zegt Walstra. ,,Mar it ferbaasde harren net folle want it moat hjir dochs altyd oars as oars.”

Het gebrom van de hoogwerker werd gisteren al snel overstemd door de draaiorgeluitvoering van Rock around the clock, zodra Klaas Tolsma met De Fruitschalen om de hoek komt tuffen. Van rock-’n-roll was echter nog geen sprake toen Oebele en Jantsje elkaar tien jaar vóór dat dit nummer van Bill Haley & His Comets uitkwam, voor het eerst zagen op de dansvloer in Goutum. Dat was in 1946.

,,Der spile in bandsje út Wergea mei in hoarn en in tromboane”, vertelt Kooistra. ,,It wie gewoan wat boeremuzyk. Yn dy tiid hiene wy in protte feestjes en dûnsjûnen. Wy moasten noch wat ynhelje fan wat yn ’e oarloch net koe.” Hij kan zich de eerste ontmoeting met Jantsje nog goed herinneren. ,,Ik seach har sitten en toch fuort: ‘Dy moat ik hawwe’. Wy kamen beide út Wergea en it klikte fuort.”

Kabels voor de PTT

In 1950 trouwden ze en gingen ze in Goutum wonen. ,,It wie in unikum dat wy doe dat hûs krije koene, want folle plak wie der doe net.” Kooistra werkte bij de PTT. ,,It telefoannet waard útwreide en ik wie belutsen by de kabels dy’t lein waarden tusken Ljouwert, Burdaard en fierder foarby Dokkum.” Hij bleef bij de PTT tot zijn pensioen. ,,Wy hawwe in moaie tiid hân. Wy hiene in boatsje en hawwe dêr in protte tochten mei makke.” Terugblikkend op de afgelopen zeventig jaar vinden ze vooral de tijd die ze samen met hun kinderen hebben doorgebracht het waardevolst. ,,Gelokkich komme se noch gauris del”, zegt Jantsje.

Zonder coronacrisis zouden ze het jubileum met de familie samen vieren in een zaaltje.

,,Wy hiene noch wol hope op in itentsje”, grapt kleinzoon Oebele. ,,Mar sa kin it no ek moai.” Tolsma vertrekt na een uur met zijn draaiorgel naar zorgcentrum Nieuw Mellens. Daar wordt de negentigste verjaardag van Trientje Hoekstra-Holwerda gvierd. Met de muziek van het orgel op afstand willen haar kinderen hun dementerende moeder, die ze niet mogen bezoeken, toch nog feliciteren.

Daarna heeft Tolsma nog een opdracht in Harkema. ,,Het zijn voor ons drukke tijden. We spelen veel bij verzorgingstehuizen. Ik heb er zelfs een draaiorgel bij gehuurd om aan de vraag te voldoen.”