Festivals en evenementen worstelen met regels en kosten. Veenhoop, Strandheem en PC maken er het beste van

Organisatoren van festivals, zomerevenementen en sportwedstrijden breken zich het hoofd over de begroting. Alles is duurder. Bereken je dat door aan de bezoeker? ,,It giet my oan it hert dat wy foar de tagong jild freegje moatte. Mar it kin net oars.”

Bezoekers van het Veenhoop festival gaan in 2016 uit hun dak bij een optreden van de Bökkers.

Bezoekers van het Veenhoop festival gaan in 2016 uit hun dak bij een optreden van de Bökkers. Foto: Jilmer Postma

Ze hebben er over zitten dubben, zegt Jan Feikema, de voorzitter van het Veenhoopfestival. Moet het bier wel of niet duurder worden? Het besluit: de prijs van een biertje gaat met 25 cent omhoog en komt daarmee uit op drie euro. ,,Djoerder wolle wy it net meitsje.”