Fier: prostituees vallen tussen wal en schip

De coronacrisis heeft in korte tijd veel prostituees in de problemen gebracht. Ze staan vaak niet ingeschreven, kunnen niet meer naar het land van herkomst reizen en hebben geen recht op steunmaatregelen. Dat stelt Fier, het opvang- en expertisecentrum voor problemen in afhankelijkheidsrelaties.

Nadat de bordelen op 15 maart moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen keerde een grote groep prostituees terug naar het land van herkomst. ,,Je wilt in zo’n situatie het liefst terug naar je familie, je kinderen of je ouders. Maar voor een deel is dat niet mogelijk. Die vrouwen zitten nu in een lastige situatie”, zegt Karin Werkman van Fier.

Pijnlijke problemen

Veruit de meeste prostituees die op de Weaze in Leeuwarden werken komen uit een ander EU-land, zoals Spanje, Bulgarije of Hongarije. Ze mogen hier wonen en werken, maar staan vaak niet ingeschreven bij de gemeente of bij de Kamer van Koophandel (KvK), waardoor ze geen recht hebben op steunmaatregelen. ,,De coronacrisis legt de problemen in de prostitutie pijnlijk bloot. Het voelt onrechtvaardig om te zien dat deze vrouwen tussen wal en schip raken terwijl de bordeelhouder wel gewoon een KvK-nummer heeft en daardoor gebruik kan maken van steunmaatregelen.”

Fier pleit dan ook voor een steunpakket voor de prostituees nu hun inkomsten zijn weggevallen. Er zijn al afspraken gemaakt met de gemeente Leeuwarden en Sociaal Domein Fryslân en er zijn Kamervragen over gesteld. ,,Er moet in ieder geval een bestaansminimum komen voor hen die nergens anders aanspraak op kunnen maken.”

Veel meer hulpvragen

Fier heeft van ruim dertig vrouwen een hulpvraag gekregen in huiskamer Xenia op de Weaze, waar Fier samenwerkt met GGD Fryslân en het Leger des Heils. ,,Normaliter krijgen we zulke aantallen in maanden binnen. Dit illustreert hoe nijpend de situatie is. Wij horen vergelijkbare geluiden van hulporganisaties in steden als Utrecht en Groningen.”

In de huiskamer worden voedselbonnen aan de vrouwen uitgedeeld. ,,Dat hoeven we anders nooit te doen.”

De prostituees wonen meestal in een kamer die ze van de bordeeleigenaar huren of van een huurbaas in de particuliere sector. ,,Sommigen hoeven even geen huur te betalen, maar anderen moeten gewoon doorbetalen. We horen ook dat er prostituees zijn die bij klanten wonen. We hebben met de gemeente afgesproken dat prostituees in nood bij Fier ondergebracht kunnen worden.”

Kansen

Aan de andere kant biedt de crisis ook kansen, zegt Werkman. ,,De lockdown biedt de vrouwen voor het eerst in lange tijd adempauze. Het dwingt hen om erbij stil te staan hoe ze hun toekomst zien, wat ze willen buiten de prostitutie en hoe ze dat kunnen bereiken.”

Fier biedt de prostituees ondersteuning in de vorm van een jobcoach die met hen kijkt naar de mogelijkheden om een ander beroep uit te oefenen. Maar dit is door de maatregelen een stuk lastiger geworden, weet Werkman. ,,Deze vrouwen zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer en dat is nu beperkt. We willen voor hen dan ook een werkgever zoeken in de plaats waar ze verblijven.”

De meeste prostituees hopen uiteindelijk hun oude werk achter zich te kunnen laten. ,,Prostitutie is voor niemand een droombaan, maar bittere noodzaak om rond te komen. Wij bieden hen die dat willen ondersteuning om een bestaan buiten de prostitutie op te bouwen.”