Fietselfstedentocht van 2021 rijden met een app is nog niet populair, amper duizend fietsers zijn langs de QR-codes gekomen

Veel minder fietsers rijden deze zomer de Elfstedentocht in één dag dan verwacht. Dat zegt voorzitter Stephan Rekker van de Stichting Elfsteden Rijwieltocht in Bolsward. Tot dusver hebben amper duizend fietsers de 235 kilometer lange tocht volbracht.

Drie fietsers uit België scannen in Sneek de QR-code.

Drie fietsers uit België scannen in Sneek de QR-code. Foto: Niels de Vries

Sinds 7 juli kunnen toerfietsers met een speciale app de route langs de Friese elf steden volbrengen. Ze kunnen in elke stad beginnen en eindigen en op nog twee plekken. Voorwaarde is wel dat ze de tocht in één dag volbrengen. Tot 5 september is dat nog mogelijk.

Alternatieve stempelpost met QR-code

De afgelopen twee jaar ging de Elfstedenrijwieltocht op pinkstermaandag niet door vanwege corona. Vorig jaar konden belangstellenden de tocht virtueel meefietsen op hun hometrainer thuis. Slechts 180 sportievelingen deden dat. Dit jaar had het bestuur van het rijwielcomité bedacht dat iedereen zelf een dag in de zomer mocht uitkiezen om de tocht te fietsen. In alle steden hangen grote, gele borden met een QR-code die de fietsers kunnen scannen. Dit geldt als een alternatieve stempelpost.

Aan de reguliere tocht doen altijd 15.000 fietsers mee. Lang van te voren zijn alle kaarten uitverkocht. De organisatie had verwacht dat tussen de drie- en vijfduizend fietsers zelf een geschikte dag zouden uitkiezen, maar dat aantal wordt mogelijk niet gehaald. ,,Wy meie bliid wêze mei 2500”, zegt Rekker.

Jubilarissen in zonnetje gezet

Inmiddels hebben verscheidene trouwe fietsers de tocht al gereden. Rekker, die vlakbij de stempelpost in Bolsward een zaak heeft, heeft al diverse jubilarissen in het zonnetje gezet. Zo hebben vier mensen de Fietselfstedentocht voor de veertigste maal gedaan, waren er twee die de tocht vijftig keer hadden gefietst en was er een persoon die de tocht 60 en iemand die de tocht zelfs voor de 65e keer had volbracht. Daarmee werd het oude record van Durk Reitsma, die de elf steden 64 keer aandeed op pinkstermaandag, gebroken. Het nieuwe record staat op naam van Piet Hein Hilarides (83) uit Leeuwarden.

Alle jubilarissen hebben in Bolsward inmiddels een ereteken ontvangen. Bij veertig keer is dat een kunstwerk van glas, bij vijftig is dat het stadhuis van Bolsward in metaal op een steentje en het logo van de rijwieltocht en bij zestig een kunstwerk van een wielrenner dat door een glasblazerij is gemaakt. Wat de nieuwe recordhouder krijgt, is nog onbekend. Hij wordt in november gehuldigd op de rayonhoofdenvergadering. Hilarides is namelijk rayonhoofd van Leeuwarden.

Als volgend jaar de tocht op tweede pinksterdag weer doorgaat, worden alle jubilarissen ook nog in de grote tent gehuldigd. Rekker: ,,Dat wolle wy de fytsers graach jaan: in huldiging mei famylje en freonen derby. En fansels in keatskrâns om de nekke. Dêr sjocht elkenien nei út.”

Medaille met stadhuis Harlingen

Op de medaille die dit jaar wordt uitgereikt, staat het stadhuis van Harlingen. Op beide kanten staat 2021 Harns.

Het niet doorgaan van de Fietselfsteden heeft voor de organisatie nog geen grote financiële consequenties gehad. ,,Wy hawwe allinnich in protte fergadere fia Teams, mar dat hat spitichernôch neat opsmiten. Tenminste gjin tocht en net in soad lol en dêr dogge je it úteinlik wol foar”, aldus Rekker.

Naast de Elfstedentocht in één dag fietsen als sportieve prestatie doen veel toeristen de Elfstedentocht per fiets in enkele dagen.