Geen bredere Mûntsegroppe, maar wel een fiets- en wandelpad langs het nieuwe meer bij Oudega (Smallingerland)

Aan de westkant van het toekomstige meer ten zuiden van Oudega in Smallingerland komt een fiets- en wandelpad te liggen. Daardoor ontstaat een fietsroute van ongeveer 2,5 kilometer langs het water. Het college van B en W van Smallingerland en Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben gisteren het ontwerp voor de ontwikkeling van ‘Oudega aan het Water’ vastgesteld.

Plankaart van 'Oudega aan het water'.

Plankaart van 'Oudega aan het water'. Afbeelding: gemeente Smallingerland

De fietsroute werd in de plannen al wel als optie geopperd, maar er was nog niet besloten of de route inderdaad aangelegd zou worden. Gemeente en provincie kiezen nu dus inderdaad voor het fietspad omdat het financieel haalbaar is. Het zal aansluiten op andere paden in de omgeving.

Een ander idee, de verbreding van de Nije Mûntsegroppe, wordt niet uitgevoerd. Het is te duur, stelt de provincie. De Nije Mûntsegroppe is het verbindingskanaal tussen de Wide Ie en de Smeliester Sân. Bij verbreding van het kanaal aan de westkant van het te graven meer, hadden de beroepsvaart en de recreatievaart van elkaar gescheiden kunnen worden.

Te duur

Zowel die scheiding van de watergebruiker als de verbreding van de Mûntsegroppe zijn ‘vanuit financieel oogpunt niet haalbaar’, aldus de provincie.

‘Oudega aan het Water’ behelst de aanleg van een nieuw meer van zo’n 45 hectare. Er komen vijf eilandjes in te liggen, waarvan vier bestemd voor recreatie en één voor natuurontwikkeling. Het voorontwerp ligt de komende zes weken ter inzage. De uitvoering van de plannen begint naar verwachting eind volgend jaar.