Een fietspad moet geen afvoerputje worden, de overheid stuurt volgens de Fietsersbond te veel verkeer het fietspad op

Als de plannen van minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer doorgaan, dreigt het fietspad het afvoerputje van het verkeer te worden, vreest Kees Mourits van de Fietsersbond Fryslân. ,,Alle nieuwe voertuigen als elektrische stepjes, longboards en bakfietsen, waar de overheid geen raad mee weet sturen ze maar naar het fietspad. Daar is het al veel onveiliger geworden door snorfietsers en de elektrische fiets.”

De fietsovergang bij De Schrans in Leeuwarden.

De fietsovergang bij De Schrans in Leeuwarden. Foto: Jacob Van Essen

De minister wil vanaf 2023 de zogeheten Licht Elektrische Voertuigen (LEV) op het fietspad toestaan. Ze mogen daar maximaal 25 kilometer per uur gaan en niet breder zijn dan een meter.

Voor een veiliger situatie op de fietspaden pleit Mourits voor een andere en in zijn ogen betere oplossing. ,,Er is al te weinig ruimte op fietspaden. Waarom geen claim leggen op de ruimte op de bestaande rijbaan? Als je dat combineert met een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur binnen de bebouwde kom, krijg je een veel veiliger verkeerssituatie. Dan kunnen ook de groepen racefietsers op de rijbaan, wat een veel rustiger situatie op het fietspad geeft.”

Helmplicht

Onterecht lijken de zorgen van Mourits en de Fietsersbond niet. Ondanks dat de elektrische step nu nog verboden is op de openbare weg, rijden er al bijna 170.000 rond. Met de helmplicht van snorfietsers vanaf juli volgend jaar zullen heel wat jongeren overstappen op een e-step of andere vorm van LEV is de verwachting.

Een veel rigoureuzere maar wel helderder maatregel is volgens hem al het verkeer af te stemmen op de meest kwetsbare en langzaamste verkeerdeelnemers. ,,Fietsers van rechts hebben al twintig jaar voorrang. Dat is de meest ingewikkelde verkeersregel die we hebben. Hoeveel automobilisten weten dat? Zelfs veel fietsers kennen de regel niet. Laat, zeker in de bebouwde kom, langzaam verkeer voor snelverkeer gaan. Dat is voor iedereen helder en brengt de menselijke maat weer terug in het verkeer.”

Duitsers

Dat snelverkeer voor langzaam verkeer gaat, hebben we volgens Mourits overigens aan de Duitsers te danken. ,,Die ergerden zich tijdens de bezetting aan al die fietsers en zorgden dat de auto’s voortaan voorrang hadden.”

Na de oorlog is die regel nooit ingetrokken. ,,De auto werd het symbool van onze welvaart en economische vooruitgang. Die moest alle ruimte krijgen.”

Overigens is Mourits niet tegen de komst van de LEV’s. ,,Elke elektrische step die voor minder autoverkeer zorgt, is meegenomen. Maar zorg eerst voor een goede infrastructuur en wentel het niet af op de fietser.”