Fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen worden opgeknapt

10,5 kilometer aan fietspad tussen Wijnjewoude en Bakkeveen wordt in 2023 opgeknapt. Dat kan met behulp van een bedrag uit de regiodeal uitgevoerd worden. Plaatselijk belang Wijnjewoude en Bakkeveen pleitten al een aantal jaar voor de vervanging van het asfalt.

Een fietspad tussen Wijnjewoude en Bakkeveen.

Een fietspad tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Foto: provincie Fryslân

Het asfalt dat er nu ligt wordt in 2023 vervangen door betonplaten, de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Er wordt begonnen met de fietspaden rondom Landgoed de Slotpleats en natuurgebied ‘t Oude Bosch. Ook die op de Duurswouderheide worden aangepakt.

Nieuws

menu