Formateur ziet negentien gesprekspunten voor de coalitieonderhandeling voor het bestuur van Wetterskip Fryslân

Formateur Klaas van Weperen heeft geïnventariseerd wat de onderwerpen zijn waar in de komende coalitieonderhandelingen van het nieuwe bestuur van Wetterskip Fryslân nog over gesproken moet worden. Over zeven punten zullen de partijen het snel eens zijn, verwacht hij.

Informateur Klaas van Weperen (r) presenteert zijn advies voor de coalitie van Wetterskip Fryslân. Op de achtergrond fractievoorzitter Ronnie Koop (PvdD, links) en Henk Mulder (PvdA).

Informateur Klaas van Weperen (r) presenteert zijn advies voor de coalitie van Wetterskip Fryslân. Op de achtergrond fractievoorzitter Ronnie Koop (PvdD, links) en Henk Mulder (PvdA). Foto: Hoge Noorden / Jaap Schaaf

Van Weperen voerde als verkenner twee gespreksronden met alle elf fracties in het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Daaruit kwam zijn advies naar voren om de onderhandelingen in te gaan met zeven fracties: BoerBurgerBeweging, Water Natuurlijk, PvdA, FNP, VVD en de geborgde zetels voor landbouw- en natuurbelangen.