Forse kritiek op winplan gas in Weststellingwerf

Een hele reeks tegenstanders van de gaswinning in de omgeving van Noordwolde trok gisteren ten strijde tijdens een bezwarenzitting bij de Raad van State in Den Haag. Het nieuwe winningsplan zou nodig zijn, omdat gasexploitant Vermilion een nieuw gasveld in het westelijke deel van het al bestaande gaswingebied heeft aangetroffen. 

Een hele reeks tegenstanders van de gaswinning in de omgeving van Noordwolde trok gisteren ten strijde tijdens een bezwarenzitting bij de Raad van State in Den Haag.

Een hele reeks tegenstanders van de gaswinning in de omgeving van Noordwolde trok gisteren ten strijde tijdens een bezwarenzitting bij de Raad van State in Den Haag.

Voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken stemde eind 2019 in met dit plan, dat Vermilion tot 2038 het alleenrecht geeft om hier gas te winnen.

Dat instemmingsbesluit ligt nu op tafel bij de Raad van State. Het wordt bestreden door een aantal omwonenden, de gemeentebesturen van West- en Ooststellingwerf en de stichting GAS DrOvF. Ze vinden dat de minister nooit had mogen instemmen met het plan.

Advocaat Robert van der Velde van de beide gemeentebesturen zei een trend te signaleren bij het ministerie om al in te stemmen met een plan nog voordat alle benodigde informatie over de gaswinning voorhanden is. ,,Ik vraag de raad om hier een rode lijn te trekken”, aldus Van der Velde.

Winningsplan Pieterzijl

Hij verwees naar het winningsplan voor de gaswinning bij Pieterzijl, dat onlangs ook door de Raad van State werd behandeld. Ook bij die gaswinning was er al instemming met het plan, terwijl de gevolgen nog niet allemaal goed konden worden beoordeeld. Het advies van de daarbij betrokken deskundigen ontbrak vanwege gebrek aan informatie.

Ditzelfde probleem speelt volgens Van der Velde en andere bezwaarmakers hier ook. ,,Volgens de wet moet dit winningsplan helder aangeven hoeveel er jaarlijks kan worden gewonnen. Nu blijkt dat die hoeveelheid ten tijde van het instemmingsbesluit onduidelijk was. De minister had daarom geen instemming mogen geven”, stelde een andere advocaat van een omwonende. Deskundigen van TNO en Staatstoezicht op de Mijnen hebben in dit geval ook geen advies kunnen geven.

Frustreren procedures

Volgens de woordvoersters van het ministerie en Vermilion was er wel voldoende informatie voorhanden om in te stemmen met het winningsplan. Van der Velde en de andere bezwaarmakers kwamen met een tweede aanval. Ze verweten de minister en Vermilion van het frustreren van de procedures.

Na de goedkeuring van een winningsplan is nog een hele reeks vergunningen nodig met elk een apart besluit. De minister is volgens de bezwaarmakers wettelijk verplicht die besluiten samen te voegen, zodat meteen duidelijk is wat wordt vergund. Dat is hier niet gebeurd. Nu zien burgers door de bomen het bos niet meer, vinden de bezwaarmakers. ,,Het is ongelooflijk onhandig voor burgers om dit te volgen.”

Volgens de woordvoerster van het ministerie is het geen wettelijke plicht om alle besluiten rond de gaswinning tegelijk te nemen. Dat kon volgens haar ook niet in dit geval, want het boringsplan was nog niet duidelijk toen over het winningsplan moest worden beslist.

,,Ik krijg pijn in mijn buik van al die gaswinningen in mijn buurt”, verzuchtte een omwonende. Een ander stelde nachten wakker te liggen over een onzekere toekomst door de gevolgen van de gaswinning, zoals schade aan haar huis.

Het ministerie en Vermilion vinden die angst onnodig. In het ergste geval zal er sprake zijn van een bodemdaling van vier centimeter door gaswinning. Daardoor zal volgens het ministerie geen schade ontstaan en bevingen worden ook niet verwacht.

Bewijslast

Een van de omwonenden vindt ook dat de schaderegeling niet deugt. Bij de schadeafhandeling van het Groninger gasveld is de bewijslast voor schade bij de gaswinner gelegd. Maar bij schade bij Weststellingwerf zouden de burgers moeten bewijzen dat dit door de gaswinning is veroorzaakt. ,,Ik zie dit als discriminatie”, aldus een omwonende. Maar dat is volgens het ministerie een misverstand. De Commissie Mijnbouwschade onderzoekt voortaan wat de veroorzaker van de schade is.

De uitspraak volgt over zes weken.

Nieuws

menu