Friestalige informatie over corona op de site steffie.nl blijkt beperkt en zit vol taalfouten

De Friestalige informatie over het coronavirus op de website steffie.nl vertoont een week na de lancering nog opmerkelijke taalfouten. De website is bedoeld voor kwetsbare groepen zoals laaggeletterden.

Vertaalprogramma van Google heeft de Friese taal opgenomen.

Vertaalprogramma van Google heeft de Friese taal opgenomen. Foto: ANP

GGD Fryslân meldde vorige week dat er een Friestalige module beschikbaar was gekomen op de coronasite van ‘Steffie’. ‘Hierdoor kunnen Friezen in hun moedertaal de informatie van de rijksoverheid goed lezen en beter begrijpen.’

Dat is echter de vraag. In de welkomstboodschap staan meteen drie spelfouten en twee grammaticale blunders. In de zin ‘Ik vertel hjir alles oer it koronavirus’ hadden de v’s f’en moeten zijn en ‘koroana’ hoort met ‘oa’ te worden gespeld. Een zin verderop wordt ‘wurde’ gespeld als ‘wurre’.

Ook de werkwoordsvolgorde klopt niet. ‘Ik sil jo fertelle wat jo moatte dwaan en wat jo net moatte dwaan’, schrijft Steffie, en in de voorgelezen tekst zegt ze dat ook.

Kleinigheden zijn verder dat het woord ‘beginscherm’ met een foutieve spatie is gespeld als ‘thús skerm’ en de knop voor ‘terug’ heet in de Friese versie niet gewoon ‘werom’ (of ‘tebek’), maar ‘efter’.

Beperkt aanbod

Overigens is alleen de module ‘Faksinaasje tsjin koroana’ in het Fries beschikbaar. In het Tigrinya zijn drie modules beschikbaar, in het Bulgaars vijf, en in het Engels, Pools, Roemeens, Turks, Arabisch en Somalisch elf modules.