Dit artikel is vandaag gratis

Jaarlijks 542.000 euro voor Thialf: doen of niet? Alleen als Den Haag ook met geld over de brug komt, vinden sommige Statenfracties

IJsstadion Thialf vanuit de lucht gefotografeerd. Foto: Glenn Wassenbergh

Er moet pas provinciaal geld in Thialf worden gestopt, als zeker is dat ook het rijk de portemonnee trekt. Dat vinden verschillende Statenfracties. De ChristenUnie bereidt er een motie over voor.

De provincie is aandeelhouder van het noodlijdende ijsstadion in Heerenveen en wil jaarlijks 542.000 euro uittrekken om te helpen de begroting sluitend te helpen krijgen. Tegelijk wordt er in Den Haag gelobbyd voor tien miljoen euro rijksgeld om de onderhoudskosten voor de komende tien jaar te dekken.

Of dat geld er komt, is echter nog steeds de vraag. Blijft de Haagse hand op de knip, dan valt wederom een gat in de begroting. Statenfracties zijn er beducht voor dat de provincie dan - als aandeelhouder - wéér moet bijspringen.

,,Ferline jier wie it twa miljoen, earder ha wy ek alris ta de beurs moatten”, memoreerde Wiebo de Vries (ChristenUnie). ,,Eins fyn ik it ‘van de gekke’ dat wy no wer dik fiif ton betelje moatte.” En dat vijf jaar lang, wat dus neerkomt op 2,5 miljoen euro. ,,Der binne dagen dat ik it net yn ’e bûse haw.”

Hij en ook 50PLUS-voorman Theun Wiersma vrezen dat het geld slecht besteed is als het rijk niet ook over de brug komt. Dat geld is namelijk nodig voor vervangingsinvesteringen: zonder (bijvoorbeeld) de nieuwste generaties ijsmachines zou Thialf alsnog niet de schaatstempel van topniveau blijven.

Op de plank

Het geld van de provincie zou dus alleen uitbetaald moeten worden als het rijk ook meebetaalt, opperden 50PLUS en ChristenUnie. ,,Reservearje it yn ’e begrutting, mar lit it op ’e planke lizzen oant dêr dúdlikheid oer is.”

Jaap Stalenburg (PvdA) en Esther de Vrij (VVD) voelden daar weinig voor. ,,Als we het moeten hebben van zo’n tactiek, dan hebben we een slechte lobby”, meende Stalenburg.

En of het om veel geld gaat? Dat is maar net hoe je het bekijkt, aldus Bea Bijlsma (D66). ,,De provinsje keart alle jierren wer wol tsien miljoen euro út oan guozzeskeafergoeding. En Thialf is wol in ikoan foar Fryslân.”

Ondertussen betwijfelen verschillende fracties of het wel zo verstandig is geweest dat de provincie in 2013 aandeelhouder werd van Thialf. ,,Daar is destijds weinig discussie over geweest in de Staten”, zei Jan van der Bij van de Noordelijke Rekenkamer (NRK). Hij lichtte woensdag aan Statenleden het onlangs gepubliceerde rapport toe over de besluitvorming rond Thialf. De NRK concludeerde dat de exploitatie van Thialf steeds te rooskleurig is ingeschat, waarna de provincie als aandeelhouder nogal eens moest bijplussen.

Aandelen

Fracties van links tot rechts zijn er niet gerust op dat dat niet wéér gaat gebeuren. Maar of ze ook echt van de Thialfaandelen af willen, daar lieten Statenleden zich woensdag nog niet duidelijk over uit.

Gedeputeerde Friso Douwstra is donderdag in Den Haag om met Kamerleden te spreken over het belang van Thialf en een rijksbijdrage daarvoor. De Staten spreken volgende week verder over het provinciale geld voor de ijshal.

Nieuws

menu