Franeker deed er lang over, maar het Sjaerdemapark kwam er uiteindelijk wel in 1958 | Het stadspark

Het Friesch Dagblad portretteert deze zomer elke week een Fries stadspark. Deze week het Sjaerdemapark in Franeker, dat is vernoemd naar de familie die op het in 1712 afgebroken Sjaerdemaslot woonde.

Het Sjaerdemapark in Franeker.

Het Sjaerdemapark in Franeker. Foto: Catrinus van der Veen

Dat slot stond op de plek van het huidige Sjûkelân, waar elk jaar de PC wordt gekaatst. Het park ligt ingeklemd tussen de Harlingerweg, de Pier Wensemiusstraat, de Parklaan en de Algemene Begraafplaats.

Het Sjaerdemapark werd geopend in 1958. De eerste initiatieven voor een park dateren al uit 1910. Het ging toen om een particulier initiatief dat geen steun kreeg van het gemeentebestuur. Dat het eind jaren vijftig wel doorging was ook weer aan particulieren te danken, die dit keer wel medewerking van de gemeente kregen.

Volière

Sinds 1959 stond er een volière. Die is vanwege de slechte staat in 1993 afgebroken. Twee jaar later kon er een nieuwe worden gebouwd, die wordt beheerd door vrijwilligers van volièrevereniging De Edelzanger.

Bij de ingang van het park staat een kunstwerk van Bob van der Werff. Het is een houten beeld van een vrouw met de naam Renate. Van der Werff gebruikte hout van de kastanje die eerder op deze plek stond en in 2013 omwaaide.

Het Sjaerdemapark kreeg enkele jaren geleden een grote opknapbeurt. Franekeradeel en de provincie stelden samen 368.000 euro beschikbaar. De vijver werd uitgebaggerd, paden opnieuw aangelegd, de walbeschoeiing vernieuwd en bomen en planten opnieuw geplant.

Het Friesch Dagblad portretteert deze zomer elke week een Fries stadspark. Dit is de tweede aflevering.