Fries Museum haalt kunst terug uit Epemastate in Ysbrechtum

Het Fries Museum haalt de komende maanden kunst terug uit Epemastate in Ysbrechtum. Het museum denkt dat het behoud van de soms eeuwenoude voorwerpen daar in het geding is. Jonkheer Tjalling van Eysinga, eigenaar van Epemastate, laakt het besluit.

Epemastate

Epemastate Foto: wikimedia

Het Fries Museum heeft meerdere voorwerpen in bruikleen gegeven aan de state. Het gaat daarbij vooral om schilderijen, waaronder een werk van de Friese topschilder Wybrand de Geest. De bewaaromstandigheden laten te wensen over, zegt directeur collecties Jos Taekema. ,,Vooral klimatologisch. De luchtvochtigheid schommelt. Verder heeft het pand een horecafunctie. Dat is geen geschikte omgeving voor deze belangrijke schilderijen.”

Daarnaast speelt mee dat de schilderijen, publiek erfgoed, slechts een paar dagen per jaar te zien zijn, en dat de brandveiligheid niet optimaal is. Taekema zegt ook dat Van Eysinga stukken zonder overleg met het museum uitleende aan derden, en dat schilderijen van het museum naast andere schilderijen hingen die geïnfecteerd waren met houtworm.

Er zijn af en toe diners, maar er wordt al driehonderd jaar in die hallen gedineerd

Volgens Taekema is de eigenaar sinds 2015 meermaals gewezen op de gebreken en is sindsdien te weinig gebeurd aan verbetering. ,,We controleren ongeveer om de vijf jaar op de bruiklenen die we hebben uitstaan. Dat is onze plicht, omdat wij het voor toekomstige generaties willen behouden. Dan kijken we hoe het ervoor staat, en of de bewaaromstandigheden goed zijn.”

Het museum wilde de doeken eigenlijk al eind 2019 terug hebben, maar heeft dat uit coulance met enkele maanden uitgesteld omdat er in maart nog een evenement in Epemastate is.

Het museum wil verder voorkomen dat er een precedentwerking ontstaat als er niet daadkrachtig opgetreden wordt. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen. Maar we vinden het vooral onze taak dat we het kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.”

Niet blij

Jonkheer Tjalling van Eysinga, eigenaar van Epemastate, is niet blij met het besluit. Hij is bereid aanpassingen te doen aan het rijksmonument, maar vindt dat het Fries Museum niet concreet genoeg aangeeft wat er moet gebeuren. ,,Ik voel mij nu een beetje beledigd dat ik niet de kans heb gekregen om er positief over mee te praten.”

Hij beroept zich erop dat in maart nog een gesprek zou volgen, en heeft goede hoop dat ze er nog uitkomen. De jonkheer bestrijdt dat de horecafunctie schadelijk is. ,,Er zijn af en toe diners, maar er wordt al driehonderd jaar in die hallen gedineerd.”

Ook zegt hij dat andere plekken waar het museum erfgoed heeft hangen nóg minder vaak de deuren openen. ,,De kunst is hier niet verscholen. Straks staan ze voor driehonderd jaar in het depot, dan ziet niemand ze.”

Van Eysinga

Van Eysinga benadrukt dat hij van goede wil is, en hij heeft externe expertise ingeschakeld om hem te helpen in het dossier. ,,Mijn vrouw en ik doen er alles aan om het erfgoed te houden. Maar het museum moet met concrete voorstellen komen.”

Als de kunst weg is schaadt dat de status van Epemastate, denkt hij. ,,Dan kan je er net zo goed een partycentrum van maken. Dit is de enige plek waar die hoort te hangen.”

Jos Taekema zegt van een nieuw gesprek niets te weten en dat er sinds 2015 veel ruimte voor oplossing is geboden. De directeur stelt dat Van Eysinga meermaals is gewezen op wat hij dient te verbeteren.

'Éric Van Hove: Fenduq' in het Fries Museum: nieuwe kunst in dienst van het oude ambacht

Met lokale ambachtslieden maakt Belgische kunstenaar Éric Van Hove in Marokko reproducties van motorblokken. Als symbool van de industrialisatie die het ambacht verdreef, maar ook om dat weer op de kaart te zetten. In het Fries Museum opent zaterdag zijn overzichtsexpositie.

Nieuws

menu