Fries Natuurmuseum vraagt meer geld van provincie, 'anders kunnen we onze ambitie niet waarmaken'

Het Fries Natuurmuseum heeft meer geld nodig. Dat zei interim-directeur Roel Woering gisteren tijdens een vergadering van Statenleden over de verdeling van cultuursubsidies.

De onderwatersafari in Natuurmuseum Fryslân in 2018. Bezoekers konden er opgezette dieren als kwallen, bevers, zeehonden en bruinvissen spotten.

De onderwatersafari in Natuurmuseum Fryslân in 2018. Bezoekers konden er opgezette dieren als kwallen, bevers, zeehonden en bruinvissen spotten.

Het museum kreeg in het vorig jaar vastgestelde nieuwe cultuurbeleid Nij Poadium aanvankelijk 500.000 euro per jaar toebedeeld. Het had gevraagd om 780.000 euro, in lijn met subsidiebedragen uit eerdere jaren.

Van de zomer nam de provincie al een advies van een onderzoeksbureau over om jaarlijks alsnog 150.000 euro extra toe te kennen aan het Natuurmuseum, maar het totaal van zo’n 660.000 euro per jaar is te weinig om de ambities van het museum waar te kunnen maken, aldus Woering.

Ambities

,,We hebben een brede publieks- en marktgerichte ambitie om ons niet meer sec op de natuur te richten, maar ook kennis en inzicht over te brengen over ecosystemen, biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid”, zei Woering. ,,Maar dat lukt alleen als we in de gelegenheid worden gesteld om die inhoudelijke vernieuwing ook echt vorm te geven.”

Met 120.000 euro per jaar minder dan vroeger, gaat dat niet, aldus de interim-directeur. ,,Dat bedrag van 780.000 euro is noodzakelijk om de personele bezetting op peil te kunnen houden”, aldus Woering. Er werken nu vijftien betaalde krachten in het museum en een heleboel vrijwilligers.

,,De medewerkers hebben bijna allemaal unieke functies. Die kun je niet halveren of schrappen.” En het is al krap, vindt Woering. ,,De functie van fondsenwerver, zo belangrijk om extern geld binnen te halen, moet één dag per week door een vrijwilliger worden ingevuld. Dat is schrijnend.”

Er dreigen volgens Woering overigens geen ontslagen. ,,Als het geld onverhoopt niet van de provincie komt, moeten we het via fondsen of projectsubsidies zien binnen te halen, om toch de personeelskosten te kunnen dekken”, zegt hij in een toelichting.

Maatwerk

Het is de vraag of een meerderheid in de Staten genegen is opnieuw de portemonnee te trekken. Ze lieten zich daar gisteren nog niet over uit.

Gedeputeerde Sietske Poepjes liep er in ieder geval niet warm voor. ,,Ik hâld fan ‘maatwurk’, mar it hâldt in kear op. De wâl keart úteinlik it skip en ik tink dat wy wol op dat punt oankommen binne”, zei ze over eventueel extra geld, ,,mar it is oan jim om dêr it lêste wurd oer te hawwen”, hield ze de Staten voor.

Het Fries Natuurmuseum was vorig jaar overigens niet het enige slachtoffer van de subsidieherverdeling van Nij Poadium. Die hing samen met het beleidsdoel om meer dynamiek en diversiteit in het Friese cultuuraanbod te brengen. Het resultaat was dat ook het Fries Scheepvaartmuseum minder geld kreeg en het Fries Landbouwmuseum zelfs niks meer.

Toen de herverdeling voor onrust zorgde in het veld en kritiek in de Staten, werd een onderzoeksbureau ingeschakeld om de keuzes tegen het licht te houden. De provincie nam vervolgens het advies over om de drie musea alsnog (extra) subsidie te verstrekken.