Fries en Engels leren op de drietalige basisschool: wat werkt en wat kan beter? 'Learkrêften korrizjearje it Frysk amper'

Blijf zo veel mogelijk Fries praten in Friese lessen op school, adviseert onderzoeker Eabele Tjepkema leerkrachten. ,,Meitsje it fanselssprekkend en jou feedback.” Dan pikken de Nederlandstalige kinderen het ook het snelst op.

Eabele Tjepkema.

Eabele Tjepkema. Foto: Marchje Andringa

Fryslân kent tientallen drietalige scholen, waar behalve in het Nederlands ook lessen worden gegeven in het Fries en het Engels. De onderwijsresultaten daarvan werden al grondig onderzocht, maar docent-onderzoeker pedagogiek en onderwijskunde Eabele Tjepkema aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden wilde weten wat daaraan voorafgaat: wat doen leerkrachten nou eigenlijk precies in de klas om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren? ,,Dêr wisten wy eins noch neat fan.”

Nieuws

menu