Fries fietsongemak vlugger opgelost door speciaal dashboard

Gladde rijplaten, een gat in het wegdek en andere ongemakken en gevaarlijke situaties voor fietsers worden sneller verholpen door het nieuwe verkeersdashboard van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

Gevaarlijke situaties voor fietsers worden sneller verholpen door het nieuwe verkeersdashboard van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân.

Gevaarlijke situaties voor fietsers worden sneller verholpen door het nieuwe verkeersdashboard van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân. Foto: Shutterstock

,,Foar dit dashboard meitsje wy neist plysjesifers ek gebrûk fan sikehûssifers”, zegt secretaris Sipke van der Meulen van het ROF. Het gaat hierbij om cijfers van de Spoedeisende Hulp (SEH). Hieruit blijkt dat het aantal fietsslachtoffers veel hoger ligt dan wat de politiecijfers vermelden.

Zo waren er vorig jaar 1502 fietsongevallen in Fryslân terwijl er slechts 187 bij de politie werden geregistreerd. Het vermoeden van dat grote verschil was ook reden het registratiesysteem in te richten, bleek bij de lancering in juli.

Sneller schakelen

Het ROF laat de gegevens van de SEH’s in Fryslân onderzoeken door VeiligheidNL. Die geeft door wat voor ongevallen er zijn geweest en op welke locatie. Sinds de herfstvakantie kunnen de gemeenten van dit dashboard gebruikmaken.

Sa hiene wy melding krigen dat der trije ûngemakken wiene mei in pear glêde rydplaten dy’t skean op in fytspaad stiene

,,Wy kinne no flugger skeakelje om meardere ûngemakken foar te wêzen. Sa hiene wy melding krigen dat der trije ûngemakken wiene mei in pear glêde rydplaten dy’t skean op in fytspaad stiene en dat der in pear hurdfytsers yn it sikehûs leine omdat der in gat yn ’e dyk siet. Yn sokke gefallen kinne wy no gau in seintsje jaan oan de gemeente dy’t it probleem oplosse kin.”

Vooroplopen

Fryslân loopt volgens Van der Meulen voorop in het gebruik van ziekenhuiscijfers. VeiligheidNL deed in 2019 ook onderzoek naar de ambulancecijfers van de provincie Utrecht. Daaruit bleek dat het aantal verkeersongevallen 2,6 tot drie keer hoger ligt dan in de politiedata werd geregistreerd.

Als het alleen om fietsers gaat, dan ligt dat aantal in Fryslân zelfs acht keer hoger. Landelijk belandden er in 2019 124.000 mensen op de eerste hulp na een verkeersongeval, ruim de helft had ernstig letsel.

Opinie: Fietser verdient meer aandacht van provincie

Bij het opstellen van een nieuw fietsbeleid helpt het om de auto niet als uitgangspunt te nemen. Wie de autologica volgt, legt snelfietsroutes aan langs autowegen. Maar fietsen is veel meer dan een snelle, efficiënte en goedkope manier om de afstand tussen het eigen huis en de werkplek te overbruggen.

Nieuws

menu