Friese Milieu Federatie schenkt Snakkerburen een 'dorpsbos'

Wethouder Evert Stellingwerf van Leeuwarden en Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie openden het dorpsbos maandag 24 april.

Wethouder Evert Stellingwerf van Leeuwarden en Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie openden het dorpsbos maandag 24 april. Foto: gemeente Leeuwarden

Buurtschap Snakkerburen heeft een eigen bos. Maandag is het ‘Doarpsbosk’ bij de Lekkumerweg officieel geopend. Een deel van de bomen wandelde vorig jaar nog door de binnenstad als onderdeel van het Arcadia-project Bosk.

In het nieuwe bos zijn verder struiken en bomen geplant van inheemse origine. ,,Dit bos draagt bij aan verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. En het is natuurlijk een leuke plek om te spelen”, aldus Evert Stellingwerf, wethouder van gemeente Leeuwarden.