Friese Staten schieten verlenging geitenstop af

Vanaf half augustus mogen zich weer geitenhouderijen vestigen in Fryslân en mogen bestaande bedrijven uitbreiden. Provinciale Staten besloten gisteren de bestaande geitenstop niet met een jaar te verlengen. Die was in februari afgekondigd op advies van GGD Fryslân.

Foto: ANP

RIVM-onderzoeken hebben aangetoond dat bewoners in een straal van twee kilometer rond geitenhouderijen 25 procent meer kans hebben op een longontsteking. Waardoor die verhoogde kans precies veroorzaakt wordt, is echter nog onduidelijk.

Voor een meerderheid van CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en PVV is dat aanleiding om tegen verlenging van de geitenstop te stemmen. ,,It kausale ferbân tusken geiten en longûntstekking is net oantoand en dat kin noch jierren duorje. Der is neffens ús ûnfoldwaande reden om de sektor op slot te setten”, zei CDA-Statenlid Maaike Prins.

Te veel op emoties

Voor- en tegenstanders van de geitenstop verweten elkaar over en weer zich te veel op emoties en niet op de feiten te baseren. ,,Ferstân boppe emoasjes. Wy sjogge gjin oarsaaklik ferbân”, aldus Maarten Goudzwaard (FvD). VVD’er Marten Dijkstra: ,,Wy moatte net beslute op basis fan eangst. Wy ha sterk de yndruk dat der panykfuotbal spile wurdt.”

Wy moatte net beslute op basis fan eangst. Wy ha sterk de yndruk dat der panykfuotbal spile wurdt

,,Als je twijfel gaat zaaien over de expertise van gerenommeerde instituten als het RIVM en de GGD, dan bedrijf je lekenwetenschap”, bracht Hanneke Goede (SP) daartegenin. Ook de PvdA, FNP, GrienLinks, D66, PvdD en 50PLUS vonden dat de geitenstop uit voorzorg verlengd moest worden. Zij vinden dat anders onnodige risico’s worden genomen met de gezondheid van burgers.

Beslissende stem

De PVV had vorige week nog geen standpunt bepaald en had daardoor de beslissende stem. De partij hinkte nog steeds op twee gedachten, aldus Cees Riezebos, maar vond al met al dat ,,de rem eraf” kon in het belang van de geitenhouders.

Zij lieten zich niet meer op andere gedachten brengen door gedeputeerde Johannes Kramer, die nog eens benadrukte dat longontsteking een levensgevaarlijke kwaal is, vooral voor kinderen en ouderen. ,,Sy moatte op de oerheid betrouwe kinne en as bestjoer kinne wy de folkssûnens net serieus genôch nimme.”

Gecontroleerd groeien

Nu de stop van de baan is, stelt Kramer op verzoek van het CDA beleid op voor de ontwikkeling van de geitensector in Fryslân, zodat geitenhouderijen beperkt en gecontroleerd zouden kunnen groeien. ,,En sadree’t dochs noch in oarsaaklik ferbân mei longûntstekkingen oantoand wurdt, wolle wy fuortdaalk op ’e hichte brocht wurde, om wer in stop yn te stellen as it nedich is”, aldus ChristenUnie-voorman Wiebo de Vries.

De stop op vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in Fryslân werd 14 februari afgekondigd voor een half jaar. Die loopt nu dus half augustus af. Van de negen provincies met een geitenstop is Fryslân de enige waar die weer wordt opgeheven.

GGD Fryslân hield zich gisteren op de vlakte. ,,Het is onze taak te adviseren en het is aan de politiek om dat advies te wegen”, aldus arts infectieziektenbestrijding Paul Tan.

Nieuws

menu