Friese bevolking groeit tegen krimpvoorspelling in, voor het eerst meer dan 650.000 Friezen

De bevolking van Fryslân groeide het afgelopen jaar harder dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aanvankelijk voorspelde. Dat blijkt uit de laatste bevolkingscijfers van 2019, die deze krant bij alle Friese gemeenten heeft opgevraagd.

Drukte in de binnenstad.

Drukte in de binnenstad. Foto: ANP

Er wonen voor het eerst in de geschiedenis meer dan 650.000 mensen in Fryslân. Het aantal inwoners in de provincie groeide afgelopen jaar van 647.724 naar 650.040, een toename van ruim 2300 mensen. Dat is een bevolkingsgroei van 0,36 procent en daarmee de grootste toename sinds 2003. Vorig jaar was de bevolkingsgroei nog 0,08 procent en kwamen er 524 inwoners bij.

Meer studenten

Met een toename van 1042 inwoners neemt de gemeente Leeuwarden bijna de helft van de totale bevolkingsgroei in Fryslân voor haar rekening.

De Leeuwarder groei lijkt deels verklaard door de toestroom van studenten, getuige de stijgende vestigingscijfers in de maanden augustus en september, op het moment dat het nieuwe collegejaar begon. Kwamen er in 2015 in die twee zomermaanden nog 543 mensen nieuw in de gemeente Leeuwarden wonen, vorig jaar waren dat er 885 en dit jaar 1216.

De Friese bevolkingsgroei pakt een stuk hoger uit dan verwacht. In de recentste prognoses uit 2018 ging het CBS nog uit van zo’n 647.800 Friezen in 2020. Het hoger uitvallen van het daadwerkelijke aantal mensen in Fryslân lijkt in lijn met de bijstelling van de landelijke prognoses door het CBS eerder deze maand.

Een jaar geleden ging het CBS er nog van uit dat Nederland in 2029 achttien miljoen inwoners zou tellen, nu wordt ervan uitgegaan dat dit record al in 2024 is gebroken. In 2060 moet ons land al negentien miljoen inwoners tellen terwijl de prognose een jaar geleden nog 18,6 miljoen was.

Azc

De verschillen hebben onder meer te maken met een hoger immigratiecijfer dan verwacht. In de Friese cijfers is dit deels terug te zien in De Fryske Marren waar het asielzoekerscentrum (azc) van Balk opnieuw openging in 2019. In deze gemeente vestigden zich dit jaar 96 meer mensen dan er vertrokken, waarvan een deel aan het azc is toe te schrijven.

Daarnaast waren er in De Fryske Marren 21 geboortes meer dan er sterfgevallen waren, waardoor er in totaal 117 mensen bij kwamen, een groei van 0,23 procent. Vorig jaar had deze gemeente nog te maken met een bevolkingskrimp van 0,6 procent. Er waren toen 308 mensen minder aan het einde van het jaar. Dit had toen juist te maken met de sluiting van het asielzoekerscentrum in Balk.

Bijna alle Friese gemeenten groeiden dit jaar in bewonersaantal. Enkel Achtkarspelen (-72 inwoners), Ooststellingwerf (-38) en Harlingen (-34) kenden een afname.

Af en toe zien we een kleine daling, zoals nu. De verschillen zijn echter nihil en we zouden kunnen zeggen dat het inwonersaantal nagenoeg gelijk is gebleven

De gemeente Achtkarspelen, die vorig jaar nog een afname kende van 0,27 procent, laat in een reactie weten liever niet van een daling te spreken. ,,Af en toe zien we een kleine daling, zoals nu. De verschillen zijn echter nihil en we zouden kunnen zeggen dat het inwonersaantal nagenoeg gelijk is gebleven”, aldus een woordvoerder.

In de gemeenten op het vasteland is de groei het sterkst in Tytsjerksteradiel. De bevolking groeide hier met 0,9 procent, terwijl deze gemeente vorig jaar nog met een krimp van 0,27 procent te maken had. De gemeente heeft geen verklaring waarom die trend nu is omgebogen.

De groei komt hoofdzakelijk door de vestiging van horecapersoneel

De bevolkingsgroei is relatief ook groot op drie van de vier Waddeneilanden. Op Vlieland en Ameland nam de bevolking met 1,3 procent toe en op Schiermonnikoog was dit 0,9 procent, al gaat het in absolute zin om geringe aantallen. ,,De groei komt hoofdzakelijk door de vestiging van horecapersoneel”, laat de afdeling Burgerzaken van de gemeente Vlieland weten.

Vorig jaar had het noordoosten van Fryslân nog vooral met krimp te maken. In het voormalige Ferwerderadiel was die met 1,03 procent het grootst. Daarnaast nam de bevolking van Kollumerland met 0,5 procent af. Beide gemeenten gingen op 1 januari op in Noardeast-Fryslân. In deze gemeente groeide de bevolking nu met 0,12 procent. Mogelijk door het aandeel van Dongeradeel, dat vorig jaar reeds met 0,19 procent groeide.