De riemen om mee te roeien werden de afgelopen jaren steeds korter voor Friese bibliotheken, nu er extra geld vanuit het rijk komt kunnen ze weer vooruit kijken

Friese bibliotheken zijn blij met de extra miljoenen die het rijk de komende jaren voor hen uittrekt. Door nu te investeren, kunnen zij op termijn gemakkelijker aan hun ‘maatschappelijke opdracht’ voldoen.

De bibliotheek in Drachten.

De bibliotheek in Drachten. Foto: Jilmer Postma

Het klassieke beeld van een gebouw waar je alleen binnenstapt om boeken te lenen en terug te brengen of informatie in te winnen, bestaat allang niet meer. Modern bibliotheekwerk gaat, zo zegt Hans van der Veen, ,,om veel meer dan dat”. Hij is directeur-bestuurder bij dbieb – met locaties in Leeuwarden, Grou, Stiens, Burgum en Gytsjerk – en ,,superblij” met de inspanningen van staatssecretaris Gunay Uslu. Zij maakte zich in Den Haag sterk voor extra geld voor de bibliotheken en slaagde in die missie.