Friese dorpshuizen zitten met vragen over handhaving coronaregels

Het is voor dorpshuisbesturen allemaal nog lang niet zo makkelijk om de boel weer open te gooien met coronamaatregelen. Dat bleek bij een online bijeenkomst van Doarpswurk met veertig deelnemers van verschillende dorpshuizen door de provincie.

Mfc De Kompenije in Jubbega. Dorpshuisbesturen zitten met handhaving van coronaregels.

Mfc De Kompenije in Jubbega. Dorpshuisbesturen zitten met handhaving van coronaregels. Foto: Rens Hooyenga

Hebben andere dorpshuisbesturen een maximaalaantal mensen per ruimte? Welke schoonmaakprotocollen gebruiken anderen? Mag je alweer zangers, blazers of dansers toelaten? En kaarten, is dat mogelijk en verstandig? Hoe passeer je elkaar in de gangen? Hebben andere besturen ook moeite om genoeg vrijwilligers te houden of draaien verenigingen zelf bardienst?

Aansprakelijkheid

Een belangrijk discussiepunt tijdens de bijeenkomst was de aansprakelijkheid. Want wie is nou verantwoordelijk als het niet goed gaat met het naleven van de coronaregels? Volgens Wibbina Schaap is er binnenkort een toneeluitvoering in haar dorpshuis in Midlum, en lijkt het erop dat de organisatie meer personen wil toelaten dan toegestaan. ,,As se der mear persoanen yn litte as wy talitte, soe ik dat wol tige ferfelend fine. Wy ha it faak genôch sein, is dat dan ús ferantwurdlikheid?”

As se der mear persoanen yn litte as wy talitte, soe ik dat wol tige ferfelend fine

Het dorpshuisbestuur blijft eindverantwoordelijk, beaamt Hendrik Tamsma, adviseur bij Doarpswurk. ,,Mar it moat ek wol reedlik bliuwe. Do kinst net ferwachtsje fan in bestjoer dat se der hieltyd as in plysje by stean. Minsken hawwe in eigen fer-antwurdlikheid om de oardel meter te hâlden.”

Eindverantwoordelijk

Ook volgens Oene Bosma van het dorpshuis in Terwispel heeft het bestuur van de gemeente te horen gekregen dat het dorpshuis eindverantwoordelijk is en dus de boetes krijgt. Toen de voetbalclub, die het dorpshuis als kantine gebruikt, na de wedstrijd niet lukte om zich aan de regels te houden, besloot het bestuur: ,,As it mear as tritich spilers binne, kinne se net wat yn it doarpshûs nuttigje.”

Adviezen

De bijeenkomst diende vooral om adviezen te geven. Zo gaf Minke de Vries van Mienskipssintrum It Geahûs in Garyp over dit onderwerp nog de tip dat het bestuur eventuele boetes op individuele personen of verenigingen kan verhalen. ,,En wy hawwe sein: as it út ’e hân rint, giet it doarpshûs ticht en dan hast dat ek op dyn gewisse.”

As it út ’e hân rint, giet it doarpshûs ticht en dan hast dat ek op dyn gewisse

De ventilatie baart sommige besturen ook zorgen. Zo liet Wietske Koning van dorpshuis Yn ‘e Mande in Wjelsryp weten gebruik te maken van een oud gebouw. ,,By ús repeteart it koar no mei de ruten iepen. Mar dat sil kommende winter wol sige, en foar ús geane de stookkosten flink omheech.”

Ook bij andere dorpshuizen is dit het geval. Volgens adviseur Tamsma zijn er landelijk geen eisen voor ventilatie. ,,Salang’t it oan wetten foldocht, dan is it yn prinsipe goed.”

Universele sticker

Freerk Smidt van mfc Wjukken in Mantgum stelde Doarpswurk voor om een universele sticker te gebruiken om mensen te herinneren dat ,,ondanks dat we in een Covid-arm gebied zitten, we tóch alert moeten blijven.” Het is een voorstel waar Doarpswurk mee aan de slag gaat.

Nieuws

Meest gelezen