Friese gasproductie in vijf jaar gehalveerd

De Friese gasproductie is vorig jaar afgenomen tot bijna 1800 miljoen kubieke meter. In 2015 werd nog bijna het dubbele geproduceerd uit gasvelden onder het Friese vasteland. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van Nlog, dat de mijnbouwgegevens van Nederland bijhoudt

Een gaswinput nabij Ee.

Een gaswinput nabij Ee. Foto: ANP

De Friese gasvelden raken al jaren uitgeput. Het grootste gedeelte van het gas onder het Friese vasteland wordt door de NAM gewonnen, in het gebied Noord-Friesland. Hier wordt al sinds de jaren zeventig gas gewonnen, onder meer met putten op Ameland en bij Moddergat. In 2019 leverden deze putten samen zo’n 1600 miljoen kubieke meter gas op. Dat was in 2018 nog bijna tweeduizend miljoen kubieke meter.

Ook andere gaslocaties leveren minder op. Zo won gasbedrijf Vermilion in 2015 nog ruim 325 miljoen kubieke meter gas in het winningsgebied Gorredijk. Vorig jaar bleef de productie daar steken op 17,4 miljoen kubieke meter. Al met al leverden Friese velden vorig jaar 5,3 procent van de totale Nederlandse gasproductie.

Proefboringen

Dat de gasvelden leeg raken is een nationaal verschijnsel. Omdat aardgas de komende jaren wel nodig blijft, zoeken gasbedrijven naar nieuwe locaties. Zo deed Vermilion vorig jaar een proefboring in Noordwolde. Volgens Nlog werd daarbij gas gevonden. Vermilion heeft verder plannen om velden bij onder meer Oppenhuizen en Woudsend in gebruik te nemen. Het bedrijf zocht in 2017 in een groot gedeelte van Zuid-Fryslân naar nieuwe gasvelden. Of daar iets is gevonden wil het bedrijf pas in december 2022 bekend maken, zo meldde het Friesch Dagblad recent. Het bedrijf wil de komende jaren op meer plekken in het zuiden van de provincie gasvelden opsporen.

Overigens is Friese gasvelden niet helemaal de juiste term. De velden worden aangeboord vanuit Fryslân, maar kunnen deels in de bodem van andere provincies liggen. Dat geldt natuurlijk ook andersom.

Door opgeschroefde productie in de Waddenzee was er een kleine opleving vanaf 2007. Sinds 2013 zet de dalende trend zich verder voort

De productie uit kleine velden (alle velden op het grote gasveld in Groningen na) nam na de millenniumwisseling af met jaarlijks zo’n 10 procent. Door opgeschroefde productie in de Waddenzee was er een kleine opleving vanaf 2007. Sinds 2013 zet de dalende trend zich verder voort, schrijft Nlog. Landelijk daalde de productie uit kleine velden vorig jaar met 22 procent.

2035 uitgeput

De kleine velden leverden vorig jaar landelijk vier miljard kubieke meter gas op. Uit het grote veld in Groningen werd 15,6 miljard kuub gehaald en de gasvelden onder de Noordzee leverden bijna tien miljard kubieke meter op. Al met al lag de productie 16 procent lager dan in 2018.

De huidige kleine gasvelden zullen in 2035 uitgeput zijn, en de gastoevoer vanuit kleine gasvelden zal dan volledig afhankelijk zijn van nu nog niet in productie genomen velden. Nlog denkt dat die de komende jaren minder gas opleveren dan gedacht, omdat er minder proefboringen worden gedaan én omdat gasbedrijven de grootte van nieuwe voorraden steevast overschatten.

Omdat gaswinning uit het Groninger gasveld de komende jaren wordt stilgelegd, zal de Nederlandse gasproductie de komende jaren sterker leunen op de gasvelden in de Noordzeebodem, al loopt ook deze productie naar verwachting vanaf 2030 terug.

Gasvondsten Vermilion blijven nog jaren geheim

Sinds 2017 zocht Vermilion onder meer bij Sneek met trilwagens en explosieven naar gasvelden en geothermie (aardwarmte) in een groot gedeelte van Zuid-Fryslân. In december meldde het bedrijf aan deze krant dat dit 'ruwe gegevens over de bodem' opleverde, die verder onderzocht zouden worden.

Nieuws

menu