Friese gemeenten nog niet helemaal gerust op plannen van Rutte IV met hun inkomsten

Blijdschap, zorg en vragen. Dat leeft er bij Leo Pieter Stoel, voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) en burgemeester van Ameland, na het doornemen van de plannen die het kabinet Rutte IV heeft met gemeenten.

Een kaart van Fryslân met per gemeente het resultaat van de herverdeling van het Gemeentefonds.

Een kaart van Fryslân met per gemeente het resultaat van de herverdeling van het Gemeentefonds. Foto: Halbersma Peter

De Nederlandse gemeenten, en die in het Noorden in het bijzonder, discussiëren de laatste maanden fel met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de herverdeling per 2023 van het Gemeentefonds. De beoogde nieuwe verdeling van het rijksgeld zou voor Friese gemeenten slecht uitvallen. En de kritiek is dat het model erachter ondoorzichtig is. ,,Dat die herverdeling niet in het regeerakkoord staat, geeft een indicatie dat er over de invoering per 2023 geen beslissing is genomen in de coalitieonderhandelingen”, zegt Stoel. Dat stemt tevreden, want nu kunnen de gemeenten daarover verder in gesprek.

Nieuws

menu