Plannen van Den Haag met de gemeentefinanciën stellen Friese gemeenten niet gerust. Samenwerken als één overheid staat in Den Haag niet hoog op de agenda: ‘We krijgen continu extra taken zonder knaken op ons bordje’

De uitwerking van het regeerakkoord wekt wrevel bij Friese wethouders Financiën, zo blijkt uit onderzoek van deze krant. ,,Wij vinden dat het rijk ons onfatsoenlijk behandelt”, zeggen wethouders Tytsy Willemsma (Tytsjerksteradiel) en Harjan Bruining (Achtkarspelen).

De nieuwe colleges moeten een sluitende begroting maken voor de komende vier jaar, en daar zit 2026 ook in.

De nieuwe colleges moeten een sluitende begroting maken voor de komende vier jaar, en daar zit 2026 ook in. Beeld: Shutterstock

Zo blijkt uit de startnota van Rutte IV, waarin de financiële uitwerking van het regeerakkoord staat, dat het gemeentefonds vanaf 2026 gekort wordt en bovendien anders moet worden gefinancierd. Daar bovenop komt dat gemeenten pas ver na de raadsverkiezingen van 16 maart meer te weten komen over de precieze financiële vooruitzichten.

Nieuws

menu