Friese gemeenten willen niet alle boerenmolens van vijftien meter toestaan, een molen met twee wieken geeft een te onrustig beeld vindt Súdwest-Fryslân

Laat de provincie Fryslân na veel vijven en zessen kleine windmolens toe bij boerderijen, lopen boeren tegen aanvullende regels van gemeenten aan die geen tweewiekers maar alleen driewiekers met kleine wieken toestaan. ,,Maar die molens zijn voor mij niet rendabel”, zegt melkveehouder Harry Doornenbal uit Appelscha.

Een boerenmolen met twee wieken in Vierhuizen in Groningen. Hoewel de masthoogte 15 meter is, krijgen Friese boeren geen vergunning voor dit type molen.

Een boerenmolen met twee wieken in Vierhuizen in Groningen. Hoewel de masthoogte 15 meter is, krijgen Friese boeren geen vergunning voor dit type molen. Foto: WES

In principe zijn er op dit moment in Fryslân geen nieuwe windmolens op land toegestaan. Uitzondering zijn, naast een paar nieuwe grotere dorpsmolens, de zogeheten boerenerfmolens. Voor die laatste categorie geldt wel een aantal regels. Zo is de boer eigenaar, de opgewekte stroom alleen voor eigen gebruik en is eerst gekeken of zonnepanelen op het staldak soelaas bieden. Daarnaast mag de mast van de molen maximaal vijftien meter zijn en mogen er ten hoogste drie stuks op een erf worden gebouwd.