Friese gemeenten welwillend over opvang

Veel Friese gemeenten zoeken serieus naar ruimte voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Dat concludeert commissaris van de Koning Arno Brok na een extra overleg dat hij dinsdagmiddag had met Friese gemeenten.

Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen in het noodcentrum van het COA op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Harskamp.

Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen in het noodcentrum van het COA op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Harskamp. Foto: ANP

Brok was niet alleen verrast over de hoge opkomst - ,,hast alle gemeenten wiene fertsjintwurdige” - maar ook over de bereidwilligheid van een groot deel van de gemeenten om opvangruimte te zoeken. ,,En dat dienen se net mei obligate termen. Der binne kânsryke ynspanningstasizzings dien.” Hij wilde geen exacte getallen noemen.

Verzoek

Nieuws

menu