Brailleteksten en luisterboeken: Pieter helpt blinde en slechtziende Friezen bij christelijke teksten: 'Foar minsken dy’t min sjogge is soks skitterjend'

Pieter Kooistra uit Leeuwarden wil graag mensen helpen. Dat deed hij al als vrijwilliger voor onder meer de Voedselbank en SchuldHulpMaatje. Sinds kort is Kooistra ook actief als consulent voor de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB), een organisatie die zich landelijk inzet voor het toegankelijk maken van christelijke lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking.

Pieter Kooistra is de nieuwe consulent in Fryslân voor de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden.

Pieter Kooistra is de nieuwe consulent in Fryslân voor de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden. Foto: Marchje Andringa

,,Stel datst min sjochst, dan kinst gebrûk meitsje fan passend lêzen. Mar jo kinne bygelyks ek apparatuer krije fan de CBB om cd’s mei audiobestannen ôf te spyljen”, zegt Kooistra. Als consulent hoopt hij de leesmogelijkheden voor blinden en slechtzienden breder bekend te maken in Fryslân.