Friese ledenvergadering wil dat het CDA de liberale koers achter zich laat: het christelijk-sociale denken moet weer de boventoon voeren in Den Haag

Het CDA moet terugkeren naar een christelijk-sociale koers en de christendemocratische beginselen beter voor het voetlicht brengen. De afdeling Fryslân brengt die boodschap mee naar het partijcongres op 11 september in Den Bosch. De algemene ledenvergadering van het Friese CDA nam daartoe dinsdagavond in Joure een resolutie aan.

Jan Ploeg aan het woord tijdens de Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân.

Jan Ploeg aan het woord tijdens de Algemene Ledenvergadering CDA Fryslân. Foto: Simon Bleeker

Aanleiding voor het congres en de ledenvergadering van dinsdag is de desastreus verlopen verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart, die resulteerde in een nederlaag. De commissie-Spies schreef het kritische evaluatierapport Zij aan zij werken aan herstel! , met als belangrijkste conclusie dat het CDA, dat vier zetels verloor en op vijftien uitkwam, de verkiezingen van zichzelf had verloren.

Geharrewar rond de lijsttrekkersverkiezing, Wopke Hoekstra die die rol eerst niet wilde maar het ineens wel werd nadat Hugo de Jonge terugtrad (waarbij Pieter Omtzigt gepasseerd werd), de plotselinge wijziging van de campagneslogan en het programma, de scheve schaatsen die Hoekstra reed in de campagne, het was allemaal te veel voor de kiezer.

Economisch vooruitgangsdenken

De partijtop is niet bij machte geweest de christen-democratische beginselen goed voor het voetlicht te brengen, betoogde lid Hildebrand Bijleveld, zelf campagneleider in Noord-Nederland. Sociaal-maatschappelijke thema’s waren ondergeschikt aan economisch vooruitgangsdenken. ,,De CDA-beginselen zijn onvoldoende verinnerlijkt bij de partijtop, waardoor leden en kiezers vervreemd zijn van het CDA. Het ruikt naar een andere geest dan waar wij in het CDA ons prettig bij voelen. Het vertegenwoordigt alleen brood op tafel, maar niet brood voor het hart.”

CDA-lid Maarten Volbeda vertegenwoordigde een minderheidsstandpunt. ,,Dit is wel heel conservatief”, zei hij. ,,Wij willen een moderne partij zijn die zich moet vernieuwen. Ik krijg een spruitjesgevoel bij deze tekst.”

Di kritiek kreeg weinig bijval. De vergadering nam in grote meerderheid een resolutie van Bijleveld aan, die het Friese afdelingsbestuur opdraagt om in Den Bosch onder meer in te brengen dat het christelijk-sociale denken de boventoon moet voeren. Het CDA moet volgens de Friese leden, in de woorden van Bijleveld, ,,afstand nemen van individualistisch, elitair, liberaal denken dat de Haagse politiek domineert”.

Oud-gedeputeerde Jan Ploeg vulde aan: ,,We hebben zó’n rijk bezit aan gedachtegoed en mensen, laten we dáár op focussen en niet van alles veranderen.”

Aanbevelingen

De commissie-Spies constateert in haar evaluatierapport ook dat met aanbevelingen in evaluatierapporten van eerdere verkiezingen weinig tot niets is gedaan. Dat mag niet meer gebeuren, vinden de Friese leden. Ze namen in meerderheid een resolutie aan van het provinciale partijbestuur die eist dat er elk najaarscongres een rapportage komt over wat er met de aanbevelingen van de commissie-Spies en andere commissies is gedaan.

De vergadering was verdeeld over regeringsdeelname in het nieuwe kabinet. Een min of meer informele stemming leerde dat iets minder dan de helft van de tachtig aanwezigen tegen kabinetsdeelname is.