Friese melkveehouders op de trekker naar Assen voor protest tegen stikstofmaatregelen: ‘Leg niet alles op het bordje van de boer’

Veertien trekkers vertrokken woensdagochtend van het Thialfstadion in Heerenveen richting Assen om te protesteren tegen stikstofmaatregelen.

Saakje Hoekstra (links), Jurjen Keulen (naast haar) en Fokke Akkerman (derde van rechts) wachten op het parkeerterrein van Thialf op medeprotesteerders.

Saakje Hoekstra (links), Jurjen Keulen (naast haar) en Fokke Akkerman (derde van rechts) wachten op het parkeerterrein van Thialf op medeprotesteerders. Foto: Theo Klein

,,Het klopt dat in de stikstofplannen de Friese melkveehouderij er niet slecht vanaf komt. Maar ze beginnen met de Veluwe leeg te vegen en over een paar jaar zijn wij aan de beurt.”

Jurjen Keulen (29) rijdt met zijn vriendin Saakje Hoekstra (23) woensdagochtend rond half negen als een van de eersten met een trekker het parkeerterrein op bij het Thialfstadion. Daar verzamelen de Friese boeren zich om met de groep die zich in Donkerbroek aansluit richting Assen te rijden, een van de locaties waar boeren woensdag tegen stikstofmaatregelen protesteerden.

CDA

Keulen zit met zijn ouders en broer in een maatschap. Hij werkt zelf nog bij een ander bedrijf om te sparen voor een steviger financiële fundering als ze het van hun ouders gaan overnemen.. ,,We hebben nu 55 hectare land met 72 melkkoeien die ‘s zomers buiten lopen. We gebruiken haast geen kunstmest en antibiotica. Dus veel uitstoot hebben we niet. Ik wil gewoon met ons bedrijf door kunnen gaan.”

Dat nu ook het CDA, van oudsher een boerenpartij, pleit voor het halveren van de stikstofuitstoot en verwacht dat dat een inkrimping van de veestapel betekent, ziet hij niet als signaal dat er mogelijk echt iets aan de hand is. ,,Ze waren altijd voor ons en zijn nu tegen ons. Ik geloof niet in al die rapporten uit Den Haag. “

Insecten

De afgelopen weken verschenen meerdere rapporten over de mogelijke aanpak van de stikstofcrisis. De adviezen per rapport verschillen, maar ze waren het er allemaal over eens dat er boerenbedrijven moeten verdwijnen.

Al stelt Keulen in eerste instantie dat er niets aan de hand is, verder doorpratend geeft hij aan zich toch wel zorgen te maken over de afname van insecten. ,,Ik zie ook dat de natuur op sommige plekken wordt overwoekerd. En zonder insecten kunnen we natuurlijk ook niet boeren. Maar leg niet alles op het bordje van de boer. Waarom wordt een bedrijf als Tata Steel niet aangepakt?”

Hij ziet ook dat hij als boer in de agrarische sector het meeste werk verzet maar onder de streep het minste overhoudt. ,,Eerlijk is dat niet maar het is een way of life en ik wil het niet kwijt.”

Op de vraag wat hij er van vindt dat de boerenacties worden gesteund door grote voeder- en vleesbedrijven, grootverdieners in de sector, wil hij niet ingaan. ,,Dat is allemaal politiek en daar wil ik niet op ingaan.”

Natura-2000

Erwin Boezerooy (46), eigenaar van een loonwerkbedrijf in Spanga en de coördinator van de actie in Heerenveen, kan met zijn volle verstand niet bij de ommezwaai van het CDA. ,,Het was altijd een boerenpartij maar wat ze nu doen gaat recht tegen mijn gevoel in.”

Zijn bedrijf ligt in een Natura-2000 gebied. ,,Als de helft van de boeren verdwijnen betekent het ook dat ik de helft van mijn werk kwijtraak.”

Het ergert hem dat de overheid de afgelopen dertig, veertig jaar de agrarische sector alleen maar heeft gestimuleerd te groeien. ,,Er moesten ligboxstallen komen en alles moest groter en beter om meer productie te maken. En nu moeten wij in een keer de rekening betalen voor de gevolgen voor dat beleid?”

Jumbo

De reis naar Assen wordt onderbroken door een bezoekje van de boeren aan een Jumbo om er op te wijzen dat supermarkten en distributiecentra geen Natuurbeschermingswetvergunning (NB-vergunning) hebben. Boezerooy: ,,Waarom zijn wel wij wel verplicht een NB-vergunning te hebben en zij niet? Dat is toch niet eerlijk?”

Wat de boeren en loonwerkers die zich bij Thialf hebben verzameld vooral steekt is dat het teveel aan stikstof tot boerenprobleem is gemaakt. ,,Bij het begin van de coronalockdown was er veel minder auto- en vliegverkeer en ook veel minders stikstofuitstoot”, zegt Fokke Akkerman (26) loonwerker uit Oosterzee. ,,Waarom alleen naar de boeren wijzen?”

14 trekkers

Afgaande op de opkomst in Heerenveen lijkt de animo om te protesteren niet groot. Met de groep in Donkerbroek erbij hopen de organisatoren op 48 deelnemers uit Fryslân. ,,Als er niet meer dan tien trekkers vertrekken ga ik naar huis”, zegt Akkerman tegen zijn mede-protesteerders.

Rond negen uur rijden er veertien trekkers van het terrein. Net genoeg voor Akkerman om zich aan te sluiten bij de kleine stoet richting Assen.