Friese middelbare scholen krijgen geld om ondanks krimp goed onderwijs te blijven geven

Scholen in krimpgebieden krijgen de komende jaren meer geld om goed onderwijs te kunnen blijven geven. Het kabinet trekt hier 22 miljoen euro extra voor uit. Hiervan is bijna 3,5 miljoen bestemd voor Friese middelbare scholen.

Leerlingen van Bogerman op de vestiging in Koudum.

Leerlingen van Bogerman op de vestiging in Koudum. Foto: Simon Bleeker

De scholen hebben eerst een plan moeten indienen hoe ze willen inspelen op de dalende leerlingenaantallen. Scholen in Fryslân dienden plannen in voor vijf projecten.

Virtuele campus

Een van de initiatieven is een samenwerking van scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân: Bogerman, Magister Alvinus, Marne College, Nordwin College en praktijkschool De Diken. De scholen gaan een virtuele campus inrichten waar leerlingen van de verschillende scholen samen vakken volgen waarvoor de afzonderlijke scholen te weinig leerlingen hebben. ,,Dat kan bijvoorbeeld Duits zijn, maar ook Fries. Op een van de scholen krijgen de leerlingen in dat vak les van een leraar. Op de andere scholen kunnen leerlingen die les volgen op een groot scherm, onder toezicht van een onderwijsassistent”, zegt Anne Leijenaar, bestuurder bij stichting CVO Zuid-West Fryslân.

Leijenaar denkt dat de virtuele campus kan helpen om kleine scholen, zoals de Bogermanlocaties in Koudum en Balk, overeind te houden, ook als het leerlingenaantal daar afneemt. ,,We zien dat het aantal leerlingen stapsgewijs afneemt. We willen de scholen openhouden, omdat we leerlingen graag in hun directe omgeving onderwijs willen aanbieden. Maar dan moeten we wel inspelen op de krimp. Daar is zo’n virtuele campus een voorbeeld van. Met het aanbieden van de virtuele lessen voldoen we bovendien aan een van de voorwaarden voor de subsidie: de samenwerking tussen scholen om het onderwijs op peil te houden.”

Leijenaar hoopt dat de campus in het voorjaar van 2022 van start kan gaan. ,,Er is uiteraard wel voorbereiding nodig. Zo moet het materiaal worden besteld en moeten de roosters van de diverse scholen op elkaar worden afgestemd. Dat kost tijd. De subsidie is voor vijf jaar toegekend, dus we kunnen even vooruit.”

Naast de scholen in Súdwest-Fryslân gaat er geld naar scholen in het noordoosten en zuidoosten van de provincie en rond Heerenveen.

Minder leerlingen

Het ministerie van Onderwijs denkt dat het aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs de komende jaren met 10 tot 30 procent afneemt. ,,Het is dan ook noodzakelijk dat schoolbesturen en hun scholen niet concurreren om de leerling maar samenwerken om de krimp op te vangen. Zo voorkomen we dat middelbare scholen in krimpgebieden zomaar omvallen en de kwaliteit van het onderwijs wordt aangetast”, aldus demissionair onderwijsminister Arie Slob.

Naast de vier Friese regio’s gaat er geld naast 36 regio’s elders in het land.