Minder reserves en een krimpende begroting: de Friese schatkist wordt de komende jaren steeds kleiner

De provincie krijgt allengs minder vet om de botten. Volgend jaar is er nog 125 miljoen euro beschikbaar als vrije reserve, zo blijkt uit de begroting voor 2022. Toen Gedeputeerde Staten in 2019 aantraden, was dat nog 209 miljoen euro.

Geld.

Geld. Foto: ANP

,,Wy kinne net yn lingte fan dagen trochgean mei yntarre op de reserves”, zei gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,En de provinsjale begrutting sil úteinlik krimpe, dat is in feit.” De NUON-gelden waar de provincie jarenlang extra door kon uitgeven, raken langzamerhand op.

Nieuws

menu