Friese scholen houden ramen en deuren open

Friese scholen kunnen na de schoolvakantie hun gebouwen voorlopig wel ventileren door ramen en deuren zo veel mogelijk open te houden. Ze kunnen met die ‘natuurlijke ventilatie’ de tijd overbruggen tot er meer informatie is over de risico’s van mechanische ventilatie. Dat zegt Anne Leijenaar van Fricolore, de vereniging voor christelijke voortgezet onderwijs in Fryslân.

De scholen in Fryslân gaan over ruim een week weer open.

De scholen in Fryslân gaan over ruim een week weer open. Foto: Marchje Andringa

Deskundigen stelden deze week in het AD dat scholen hun ventilatie dringend moeten verbeteren, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het leidde tot vragen van de landelijke VO-raad. Het RIVM zegt op dit moment namelijk alleen dát er geventileerd moet worden.

,,Er is onder wetenschappers discussie over het belang van ventilatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen”, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad. ,,Scholen hebben belang bij duidelijkheid en daarom willen wij een advies van het OMT hierover. Bij de start van het nieuwe schooljaar moet bekend zijn wanneer dit advies er is.”

In Fryslân begint het schooljaar over ruim een week, op 17 augustus. Zolang er geen duidelijkheid is, kunnen Friese scholen wat Leijenaar betreft voor de oplossing kiezen om de ramen en deuren zo veel mogelijk te openen. ,,We zetten eerst in op natuurlijke ventilatie en wachten af tot nieuwe informatie beschikbaar komt over de risico’s van mechanische ventilatie. Het is te hopen dat het met de warmte meevalt zodra de scholen weer open gaan.”

Bij de stichting OVO Fryslân-Noord, met onder andere OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk, zijn de ventilatiesystemen van een deel van de scholen vóór de vakantie al onderzocht. ,,Wy moatte noch besjen wat der barre moat foar de skoallen dêr’t it net foldwaande wie, en noch net alle skoallen binne ûndersocht”, zegt bestuurder Wiebe Wieling. ,,Mar wy hoopje ek dat der de kommende tiid noch mear ynformaasje komt oer dit ûnderwerp.”

Afwachten

Ook Joost Visser van koepel CVO Noord-Fryslân wil afwachten tot er een advies komt over de ventilatiesysteem. ,,De nieuwsberichten rollen over elkaar heen. We hebben net gehoord dat mensen mogelijk via een ventilatiesysteem besmet zijn geraakt in Maassluis, en nu wordt gekeken naar de systemen in het onderwijs. We moeten afwachten tot er nieuwe informatie komt. Maar schone lucht staat bij ons sowieso al hoog op de agenda, want het is ook belangrijk voor de leerprestaties. Zo willen we binnenkort de ventilatie van christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden op orde brengen. Dit is een monumentaal gebouw, dus het wordt nog een hele klus.”

Deskundigen van onder andere de Technische Universiteit Eindhoven en adviesbureau BBA Binnenmilieu pleitten voor extra controles.

Middelbare scholen gaan na de zomervakantie weer voor het eerst volledig open. Voor de vakantie werd er nog met halve klassen gewerkt.

Nieuws

Meest gelezen