Friese thuiszorgorganisaties en revalidatie-instellingen willen meer gaan samenwerken om patiënten beter te ondersteunen

Revalidatiecentrum Friesland, locatie Lyndenstein in Beetsterzwaag.

Revalidatiecentrum Friesland, locatie Lyndenstein in Beetsterzwaag. Foto: Jilmer Postma

Zorgorganisaties Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Revalidatie Friesland hebben de intentie uitgesproken om intensiever samen te werken. Donderdag ondertekenden de bestuurders een verklaring waarin ze onderzoeken hoe zo’n samenwerking eruit kan zien.

Het idee is dat de organisaties met hun zorgaanbod elkaar beter kunnen aanvullen dan nu gebeurt. Zo ontstaat er, is de verwachting, een beter ingericht Fries netwerk van revalidatie. Daarbij is iedere aanbieder van revalidatie een schakel in de keten. Het doel is dat patiënten die moeten revalideren de juiste zorg op de juiste plek krijgen met een kortere behandelduur en als het kan bij de patiënt thuis.

Ouderenzorg