FrieslandCampina neemt nieuwe melkontvangst in gebruik en zet stappen in de verduurzaming

FrieslandCampina heeft zaterdag op zijn locatie in Workum een nieuwe melkontvangst en ijswaterinstallatie in gebruik genomen. Daarmee zet het bedrijf naar eigen zeggen een belangrijke stap naar een klimaatneutrale productie in 2050.

De nieuwe melkontvangst van FrieslandCampina in Workum, zichtbaar op de voorgrond.

De nieuwe melkontvangst van FrieslandCampina in Workum, zichtbaar op de voorgrond. Foto: Simon Bleeker

FrieslandCampina heeft de nieuwe melkontvangst ingericht aan de overkant van het kanaal de Horsa. Een jaar geleden was dit een braakliggend stuk grond, nu staan er zeven nieuwe melksilo’s van elk vijfhonderd kuub. De melk wordt via leidingen over het kanaal naar de opslagtanks getransporteerd. Een loopbrug verbindt de fabrieksterreinen aan weerszijden van de Horsa met elkaar.