Friezen konden zich niet bemoeien met het energiebeleid, stelt de Noordelijke Rekenkamer

Het was voor de Friese Statenleden en gemeenteraadsleden lastig om mee te doen bij de uitwerking van de Regionale energiestrategie (RES). Voor Friezen zelf was daartoe helemaal weinig gelegenheid, schrijft de Noordelijke Rekenkamer.

Waadhoeke heeft ambitieuze plannen voor energieopwekking.

Waadhoeke heeft ambitieuze plannen voor energieopwekking. Foto: Marcel van Kammen

In 2019 ondertekenden vertegenwoordigers van overheden en een groot aantal maatschappelijke organisaties het nationale Klimaatakkoord. Daarin spraken zij af dat via een Regionale Energiestrategie (RES) plannen gemaakt zouden worden om de nationale doelstelling van 35 terawattuur aan wind- en zonne-energie op land te halen.

Nieuws

menu