Friezen lopen nog niet warm voor het inspreken van zinnen

Het verzamelen van ingesproken Friese zinnen voor een Friese stemmenbibliotheek duurt aanzienlijk langer dan vorig jaar gehoopt. Gedeputeerde Sietske Poepjes en initiatiefnemer Wim Benes sporen Friezen nog eens aan om in te spreken.

Er zijn intussen zo’n 31 uren aan Friese zinnetjes ingesproken, door in totaal zo’n 250 verschillende mensen. Dat is nog lang niet genoeg.

Er zijn intussen zo’n 31 uren aan Friese zinnetjes ingesproken, door in totaal zo’n 250 verschillende mensen. Dat is nog lang niet genoeg. Foto: Shutterstock

Het project Mozilla Common Voice in het Fries werd juni vorig jaar gepresenteerd . Het doel is dat het Fries bruikbaar wordt in toepassingen met spraakherkenning. Computers of robots kunnen dan reageren op Friestalige instructies.

Daarvoor moeten ze eerst als het ware Fries ‘leren’ en dat kan lukken als Friezen alles bij elkaar zo’n driehonderd uren aan Friestalige zinnetjes inspreken via de website voice.mozilla.frl , vertelt Benes, in het dagelijks leven systeembeheerder bij ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Idealiter doen er zo’n duizend Friezen mee, zodat dezelfde zinnen door veel verschillende sprekers zijn ingesproken.

Niet gelukt

Taalkundige Hans Van de Velde van de Fryske Akademy hoopte bij de start van het project dat het medio dit jaar afgerond kon zijn, maar dat is lang niet gelukt. Er zijn intussen zo’n 31 uren aan Friese zinnetjes ingesproken, door in totaal zo’n 250 verschillende mensen.

De aksjewike gie fanwegen koroana net troch. Dat hat in protte publisiteit skeeld

,,Der wie in aksjewike plend mei allerhanne aktiviteiten en ludike eveneminten om minsken oan te fiterjen en doch mei”, zegt Benes, ,,mar dat gie fanwegen koroana allegear net troch. Dat hat in protte publisiteit skeeld”.

Vandaar dat Poepjes vorige week opnieuw een oproep deed om massaal mee te doen. Sindsdien is weer een opleving van het aantal ingesproken zinnen te zien, tot zo’n zeshonderd per dag.

Controleren

„Dêrnjonken is it wichtich dat minsken ek de ynsprutsen sinnen fan oaren kontrolearje”, zegt Benes. Tot nu toe zijn elf van de 31 uren gecontroleerd. De goedgekeurde zinnen komen uiteindelijk in de database, waar taalonderzoekers en bedrijven mee aan de slag kunnen.

Sa’t it no stiet, is der sa’n trijehûndert oeren oan opnames nedich om in spraaksysteem in taal te ‘learen’

Het doel van driehonderd uren is nog ver weg, maar mogelijk biedt de voortschrijdende techniek uitkomst. ,,Sa’t it no stiet, is der sa’n trijehûndert oeren oan opnames nedich om in spraaksysteem in taal te ‘learen’. Mar yn ien of twa jier kin de technology wol sa fier wêze dat it mei folle minder oeren ta kin.” Wannear de databank klaar is voor gebruik, is dus nog niet zeker.

Het project, waarvoor de provincie 38.000 euro subsidie verleende, is een samenwerking met de Afûk, Bibliotheken Fryslân, Fryske Akademy, NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, Omrop Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar.

'Meitsje de jirpels waarm' is straks voldoende om de magnetron aan te zetten

Een magnetron bedienen door in het Fries commando's te geven, of de robots die scholen in Fryslân gebruiken in de Friese taal aansturen. Het moet straks mogelijk worden dankzij een nieuwe Friese 'stemmenbibliotheek'. De Fryske Akademy gaat hiervoor op zoek naar duizend vrijwilligers, die ieder een hoeveelheid zinnen moeten inspreken.

Nieuws

menu