Friezen vinden het steeds lastiger om rond te komen en maken zich ook vaker zorgen om natuur en landschap

Steeds meer Friezen maken zich er zorgen over of ze nog kunnen rondkomen. Dat blijkt uit de Monitor Brede Welvaart 2023 van Planbureau Fryslân. Gaf in 2020 11 procent van de Friese bevolking aan moeilijk rond te kunnen komen, twee jaar later is dat 16 procent.

Door dure boodschappen kunnen mensen minder makkelijk rondkomen.

Door dure boodschappen kunnen mensen minder makkelijk rondkomen. Foto: ANP

Volgens Arlette Bickel van PF is het gevoel of mensen al of niet kunnen rondkomen geen objectief gegeven, maar toch kan dat meer zeggen dan het inkomen van mensen. Dat blijkt ook uit de onderzoeksuitkomsten. Zo ligt het gemiddelde inkomen in de noordelijke gebieden van Fryslân lager, maar geven minder inwoners aan dat ze moeite hebben om rond te kunnen komen dan gemiddeld in de hele provincie.