Recht op bijstand? In Fryslân wordt er procentueel gezien vaker gebruik van gemaakt dan in de rest van Nederland

Van alle Nederlanders weten Friese bijstandsgerechtigden de weg naar de bijstand het best te vinden. Ze vragen procentueel vaker algemene bijstand aan dan mensen in de rest van Nederland die er evengoed recht op hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat woensdag is gepresenteerd.

Een loket bij het Werkplein van het UWV. Wie geen werk kan vinden kan een beroep doen op de bijstand.

Een loket bij het Werkplein van het UWV. Wie geen werk kan vinden kan een beroep doen op de bijstand. Foto: Robin van Lonkhuijsen

Fryslân telde in 2018 rond de 18.500 huishoudens die recht hebben op bijstand. Iets meer dan een kwart (4805) vroeg dat niet aan. Dat is het laagste percentage van heel Nederland. Landelijk zagen 70.000 huishoudens van de bijna 490.000 rechthebbenden af van een bijstandsuitkering, ruim 35 procent. Een derde van hen heeft geen tot bijna geen inkomen. Voor de overigen zou de bijstand een aanvulling beteken op hun inkomen dat onder het bestaansminimum zit.

Nieuws

menu