Frije tiders: Bloemen vertellen hun eigen verhaal

Geconcentreerd schenkt Pieter Mulder uit Oosterwolde de wijn in de glazen. De liturgische schikking voor witte donderdag is bijna klaar. ,,De wyn en de ieren op de spegel ferwize nei it lêste nachtmiel. Dat wurdt op dizze dei ek by ús yn tsjerke fierd.”

Dieuwke van der Weerd en Pieter Mulder zijn bezig met het liturgisch bloemstuk in de Dorpskerk.

Dieuwke van der Weerd en Pieter Mulder zijn bezig met het liturgisch bloemstuk in de Dorpskerk. Fotograaf: Rens Hooyenga

Dieuwke van der Weerd pakt een korenaar van tafel. Zij is bezig met de voorbereiding voor het paasstuk. Ze heeft tulpen meegenomen, een stermagnolia en veel kale taken. ,,Ik fyn keale tûken al sa prachtich. Ast goed sjochst, sjochst de knoppen al sitten as belofte fan nij libben.” Dat opstandingsmotief komt paaszondag overvloedig in het bloemstuk terug. Dieuwke en Pieter hadden in PKN Het Anker zullen bloemschikken, maar daar wordt lesgegeven door het Stellingwerfcollege. Dan maar naar de monumentale Dorpskerk. Helemaal prima. Straks gaat de liturgische bloemschikking gewoon weer mee in de auto. De schikking is aangereikt door de PKN, vertelt Dieuwke. ,,Dy jout foar de fêstelperioade basisskikkingen. Wy hawwe alle frijheid om dêr ús slinger oan te jaan.”

Nieuws

menu