Frije tiders: Het modelspoor zorgt ook voor vergezichten

Wat doe jij in je vrije tijd? Leef je je uit op het sportveld, laad je je op door een boek te lezen, doe je vrijwilligerswerk of verlies je je graag in een fantastisch breipatroon? Of vind je het juist lastig om je vrije tijd in te vullen? Laat je dan vooral inspireren door anderen. Vandaag: Henk Looijenga en Robert Brink.

Vrijwilligers Robert Brink en Henk Looijenga.

Vrijwilligers Robert Brink en Henk Looijenga. Foto: Simon Bleeker

Ingespannen bekijkt Henk Looijenga uit Tersoal de kraan van Duitse makelij. Deze gaat zeker mee in de nieuwe tentoonstelling van het Nationaal modelspoormuseum. Het museum in het spoorwegstation van Sneek heeft om de zoveel tijd een nieuwe expositie, vertelt de conservator en educator. ,,Ik fyn it wichtich dat besikers alle kearen wat oars sjen kinne.” In 2019 stond zo de Spoorwegstaking van 1944 centraal, afgelopen jaar de Bevrijding.

Vrijwilliger Robert Brink, Henks beoogde opvolger, pakt net de locomotieven van het Duitse treinstel uit de doos.

,,Ik bin siik, mar mei Robert komt it aanst ek goed.” De expositie over spoorwegkranen straks in mei wordt een unieke ervaring. ,,Want wannear sjogge jo allegear treinkranen út ferskillende lannen by el-koar.” Nee, hoor, de kranen staan straks niet geïsoleerd in de vitrines. ,,Dit giele eksemplaar makket diel út fan in ûngemakketrein. As der wat mei in trein bart, wurdt sa’n trein ynset of ûnderdielen dêrfan. Der sit bygelyks in blusreau by, in reparaasje- en skafttreinstel en in ûngefallentrein.”

Lees ook: Frije tiders: De Nederlandse landgeit blijft Albert Thalen uit Kollum imponeren

Op de expositie wordt het treinstel geëxposeerd zoals hij ook in het echt te zien was. ,,It moat in eksakte kopy wêze, ik wol gjin soadsje treinen by elkoar.”

Tien jaar was Henk toen hij zijn eerste trein in een speelgoedwinkel in Leeuwarden kocht. ,,Ik stie mei de noas tsjin it rut.” Nog altijd pakt hij graag zijn koffer vol met treinstellen en reist naar de Friese modelbaanclub in Leeuwarden. ,,Dy hat hûnderten meters oan spoar te lizzen foar de modeltreinen.” Voorheen reden de modeltreinen met behulp van een transformator. ,,Mar no hawwe je digitale technyk. Dat jout sa’n soad mooglikheden. Kinst fia de mobile tillefoan de motor opstarte, ljochten oandwaan en it lûd hearre litte. As sa’n trein dêr dan rydt, dat is in sensaasje!”

Nieuws

menu