Friso Douwstra vertrekt als wethouder in Leeuwarden, CDA’er volgt Sander de Rouwe op als gedeputeerde: 'Het zijn grote schoenen om te vullen, maar ook grote schouders om op te staan'

Wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden moet de opvolger worden van vertrekkend gedeputeerde Sander de Rouwe, die burgemeester wordt in Kampen. De CDA-Statenfractie heeft de 37-jarige Leeuwarder voorgedragen.

CDA-lijsttrekker Friso Douwstra tijdens een verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2017.

CDA-lijsttrekker Friso Douwstra tijdens een verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2017. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Douwstra was van 2010 tot 2017 raadslid in die gemeente en daarna wethouder. Hij hield zich bezig met economische en sociale zaken, onderwijs en verkeer en vervoer.

Het provinciebestuur is nieuw voor Douwstra, maar de gedeputeerden kent hij al. ,,Ik wurkje as wethâlder ek al mei De Rouwe op it mêd fan ekonomy en ûnderwiis, mei Fokkens as it giet om ynfrastruktuer en gean sa mar troch.”

Uitdaging

Douwstra stelt het Leeuwarder CDA met zijn overstap wel voor een uitdaging, slechts een ruim halfjaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij was al als lijsttrekker voor CDA Leeuwarden voorgedragen.

,,It is fansels in ûngelokkich momint, mar soks kinst net plenne”, zegt Douwstra. Volgens hem heeft het CDA ,,mear as genôch kwaliteit” om een nieuwe lijsttrekker en een nieuwe wethouder te vinden. ,,Dat sjoch ik mei fertrouwen temjitte. Friso Douwstra is net grutter as it CDA.”

Het bestuur van CDA Leeuwarden gunt Douwstra de kans om gedeputeerde te worden van harte, zegt voorzitter Agda Wachter-Van Veen. ,,Dit was in juni, toen de leden een lijsttrekker moesten kiezen, niet te voorzien. Dit komt nu op Friso’s pad. Zo gaat het soms.”

Opvolging

De komende dagen vinden er bij het CDA Leeuwarden en de gemeenteraadsfractie gesprekken plaats over de opvolging van Douwstra, zowel als lijsttrekker als wethouder. De fractie kan een raadslid voordragen als wethouder of adviseren iemand van buiten de fractie te zoeken. Voor het lijsttrekkerschap komen mogelijk mensen in aanmerking die solliciteren voor een plek op de kandidatenlijst. ,,Wij voeren nu sollicitatiegesprekken voor die lijst. Deze gesprekken krijgen met het vacant komen van het lijsttrekkerschap een extra laagje”, zegt Wachter.

Douwstra wil zich als gedeputeerde inzetten voor een ,,noch bettere gearwurking” tussen gemeenten en de provincie. ,,Us famyljemotto is: ‘leren delen om te vermenigvuldigen’ en sa stean ik ek yn de polityk. As it yn Ljouwert goed giet, betsjut dat noch net dat it yn Starum en Appelskea ek goed giet. Wy moatte oer gemeentegrinzen hinne sjen om foar Fryslân as gehiel it bêste resultaat te krijen.”

Grote schoenen en schouders

In Sander de Rouwe als voorganger treft Douwstra naar eigen zeggen grote schoenen om te vullen, maar ook grote schouders om op te staan. En halverwege een termijn de taken overnemen, is natuurlijk even lastig, aldus Douwstra.

Hij vindt het nu te vroeg om al over eigen plannen en concrete dossiers te praten. ,,Lit ús earst de beneaming mar ris ôfwachtsje. Dêrnei is it yn it foarste plak myn taak om de plannen út it bestjoersakkoart en de besluten fan de Steaten út te fieren.”

Sander de Rouwe trad bij Statenverkiezingen op als CDA-lijsttrekker. Hij gold als het boegbeeld van het Friese CDA. Neemt Douwstra nu die rol over? ,,As ik dêr hielendal wars fan wie, soe ik dizze baan net oannimme. Mar it CDA binne wy mei ús allen en it is altyd oan de partij om te bepalen wa’t de listlûker wurdt.”

Naar verwachting zullen Provinciale Staten op 22 september besluiten over de benoeming van Friso Douwstra.