Froskepôle en Potmarge: Rients Aise Faber vertelt over historie van voormalig dorp Huizum

‘De Potmarge’, ‘Schrans’, ‘Tynjedyk’ en ‘Froskepôle’. Aan de hand van dit soort illustere namen vertelt Rients Aise Faber (76) de geschiedenis van het voormalige dorp Huizum - dat inmiddels omsloten is door de stad Leeuwarden - in De Huizumer geschiedenis in toponiemen.

De gardenierswoning bij de voormalige tuinderij aan de potmarge mocht maar tijdelijk blijven staan omdat er een wijk was gepland op de tuinderij. Die kwam er echter niet en het huis staat er nog.

De gardenierswoning bij de voormalige tuinderij aan de potmarge mocht maar tijdelijk blijven staan omdat er een wijk was gepland op de tuinderij. Die kwam er echter niet en het huis staat er nog. Foto: Collectie HCL

Het is de tweede editie van het boek. De eerste verscheen in 1996, in het Fries. In het dorp en omgeving werd van oudsher een mengeling van Fries en Stadsfries gesproken. ,,De túnkers praten benammen Huzumers, in soartemint Ljouwerters, mar dan krekt oars”, zegt de oud-leraar die onder meer Nederlands en Fries doceerde. ,,Yn it doarp sels en troch de boeren om it doarp hinne waard mear Frysk praat. Tsjintwurdich fernim ik dochs dat der foaral Nederlânsk praat wurdt. Fandêr dat ik in oersetting makke haw, sadat in grutter publyk yn de kunde komme kin mei de skiednis fan dizze omkriten.”

Nieuws

menu