De Fryske Grûnbank adviseert bij natuur- en landbouwvraagstukken en komt voor het eerst, onder leiding van Henk Deinum, bijeen

De Fryske Grûnbank is onder leiding van voorzitter Henk Deinum donderdag voor het eerst bij elkaar gekomen. De provincie Fryslân richtte de bank op om meer regie te krijgen op complexe natuur- en landbouwvraagstukken.

Het veenweidegebied bij Akmarijp.

Het veenweidegebied bij Akmarijp. Foto: Niels de Vries

Als voorbeelden noemt de provincie dilemma’s rond veenweide en stikstof. Volgens gedeputeerde Douwe Hoogland is grond in al die kwesties een bepalende factor. ,,Grûn is meastentiids in middel om te wurkjen oan bygelyks de lânboustruktuerfersterking, frijwillige ferpleatsingen fan bedriuwen, ekstinsivearring fan de lânbou en it fersterkjen fan de natuer. Dêrom hawwe wy de Fryske Grûnbank ek opnommen yn ús bestjoersakkoart.”

Aankopen

Nieuws

menu