Dit artikel is vandaag gratis

Van Waling Dykstra-project tot dichtersinitiatief: het Fryslân Fûns wil meer Friestalige projecten steunen en begint crowdfundactie

De Friese vlag. Foto: ANP

Het Fryslân Fûns begint een crowdfundactie. Het bestuur wil meer armslag om projecten te ondersteunen die het Fries bevorderen.

Het bestuur verwacht dat er meer aanvragen komen nu er wordt bezuinigd op de Friese taal en cultuur door de provincie. De organisatie gaat met advertenties, radioreclames en advertenties op sociale media aandacht vragen voor het fonds. De reclamecampagne wordt door de provincie Fryslân betaald.

Bedrige

Voorbeelden van projecten zijn onder meer een project rond Waling Dykstra in Spannum. ,,Mar it kin ek wêze dat in dichter wat mei it Frysk dwaan wol of in sjonger. Dy kin dan by ús oanklopje”, aldus Reinder Bil. Volgens de organisatie is het stimuleren van het Fries hard nodig. ,,De taal wurdt noch altyd bedrige. Skoallen dogge kwalik wat oan it Frysk.”

Nieuws

menu