Fryslân zou voor 2027 7815 hectare aan nieuwe natuur inrichten, maar die ambitie wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald: 'Zorgelijk en verontrustend'

Fryslân moet voor eind 2027 nog 3963 hectare aan nieuwe natuur inrichten. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken., blijkt uit de deze week verschenen voortgangsrapportage Natuur in Nederland van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het natuurgebied De Alde Feanen nabij Earnewâld.

Het natuurgebied De Alde Feanen nabij Earnewâld. Foto: Marcel van Kammen

Fryslân staat daarin niet alleen. In het hele land duurt het inrichten van nieuwe natuur langer dan voorzien. De provincies beloofden in 2013 om voor het einde van 2027 80.000 hectare nieuwe natuur te hebben ingericht ten behoeve van het Natuurnetwerk Nederland. Maar in het huidige tempo wordt dat niet gehaald, schrijft Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuws

menu